Smart Mobility

Beschrijven toekomstige werkwijze

De manier van werken verandert vaak bij nieuwbouw, de invoering van nieuwe software of bediensystemen en het toevoegen van objecten zoals nieuwe tunnels of bruggen. Dit kan ook uw continu-operatie ingrijpend veranderen. Denk hierbij aan werkbelasting, informatievoorziening en werkomgeving voor de medewerkers. Ook de bemensing kan ingrijpend veranderen: met hoeveel mensen en met welke kennis en competenties gaan uw medewerkers straks werken?

Om te weten hoe uw medewerkers in de toekomst veilig, gezond en efficiënt hun taken kunnen blijven doen, is het essentieel de toekomstige werkwijze te beschrijven in een bedienfilosofie of taakuitvoeringsconcept. Op basis hiervan kunt u slimme keuzes maken voor mens of techniek. Keuzes over de benodigde ondersteuning, de mate van automatisering of de procedures en afspraken. De toekomstige werkwijze beschrijft de impact op uw operationele processen en het type medewerkers.

Waarmee kunnen wij u nog meer van dienst zijn?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.