Smart Mobility

Analyseren veiligheid en incidenten

Ondanks de aandacht voor veiligheid komen nog regelmatig incidenten en ongevallen voor bij objecten zoals tunnels, bruggen en sluizen. Zeker wanneer de technische systemen aan de richtlijnen voldoen, krijgt de mens vaak de schuld. Menselijke fouten kunt u echter voorkómen met een beter ontwerp van de werkplek, de organisatie van het werk of de uitvoering ervan. vhp human performance heeft samen met KienIA een integrale veiligheidsanalyse ontwikkeld voor een analyse van zowel mens, organisatie als techniek.

De integrale veiligheidsanalyse is gebaseerd op beschikbare wet- en regelgeving, normen, standaarden en kaders, machinerichtlijn en onze kennis van human factors. Hiermee krijgt u inzicht in alle veiligheidsrisico’s en kunt u de oorzaken van incidenten en de ongevallen onderzoeken en voorkómen.

Waarmee kunnen wij u nog meer van dienst zijn?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.