Smart Mobility

Smart Mobility

Dagelijks bent u verantwoordelijk voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer op het water, het land, het spoor of in de lucht. Daarvoor beschikt uw organisatie over een verkeerscentrale, controlecentrum, coördinatiecentrum, lokale posten voor de bediening van objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels en wellicht ook centrale afstandsbediening.

U zorgt ervoor dat:

 • de operatie 24/7 optimaal verloopt
 • operators en verkeersleiders veilig, efficiënt en effectief kunnen werken
 • roosters kloppen
 • de werkbelasting optimaal is
 • uw medewerkers de juiste kennis en competenties hebben
 • uw medewerkers gemotiveerd zijn en blijven
 • incidenten efficiënt worden afgehandeld
 • uw medewerkers beschikken over de juiste informatie om te handelen

Daarvoor zet u goede tools in voor verkeersmanagement, incidentafhandeling en overzichtelijke bediensystemen.

U doet dit allemaal om er iedere dag voor te zorgen dat iedereen met zo min mogelijk vertraging veilig kan reizen. U beperkt het aantal ‘voertuigverliesuren’. Gegeven de toename van reizigersstromen en de toenemende verstedelijking van gebieden, bepaald geen eenvoudige opgave.

Uw uitdaging

Onderwijl gaat de digitalisering van het mobiliteitsdomein in volle vaart door. Denk aan de vergaande automatisering van verkeersmanagementsystemen, de beschikbaarheid van reizigersinformatie en floating car data uit uw mobiele navigatiesysteem of verkeersapp, slimme camera’s en sensoren, het internet of things, big datasystemen en machine learning.

Deze ontwikkelingen bieden u kansen. U kunt verkeersmanagement en objectbediening nog verder centraliseren en op afstand laten bedienen. Slimme toepassing van nieuwe technologie maakt het mogelijk de menselijke verkeersleiders of operators optimaal te ondersteunen en zelfs grote delen van hun taak te vervangen. U kunt uw verkeersleiders en operators optimaal inzetten en waar mogelijk nog meer taken laten uitvoeren.

Misschien denkt u erover om taken verder te automatiseren of zelfs domeinen te integreren in één organisatie of centrale. Er zijn ook kansen voor nieuwe dienstverlening omdat integratie met andere domeinen weer nieuwe mogelijkheden biedt, zoals crowd management, cameratoezicht en parkeerbeheer. U kunt bijvoorbeeld de regie voeren over alle soorten verkeersstromen bij grote evenementen. Zodat reizigers zonder oponthoud en irritaties snel op de gewenste plek van bestemming zijn.

Het is zelfs mogelijk dat u in de toekomst als beheerder niet meer zelf beheert en uitvoert, maar verkeersmanagement en de bediening van objecten als service bij een private partij neerlegt: Mobility as a service.

Innovatie in de operatie

Innoveren terwijl ook de operatie iedere dag gewoon moet doorgaan is een grote uitdaging. Daarbij komt u voor veel vragen te staan:

 • Moet u investeren in meer mensen, meer technologie of beide?
 • Hoe blijft de grote hoeveelheid techniek en data begrijpelijk voor de mens?
 • Hoe houdt de verkeersmanager en operator overzicht en regie over het werkgebied?
 • Hoe ondersteunen nieuwe systemen de werkwijze en sluiten ze aan op de belevingswereld en het kennisniveau van de operators?
 • Moet de kennis en competenties van verkeersmanagers en operators worden aangepast?
 • Hoe gaat de serviceverlening eruit zien?
 • Gaat u technologie slim aanbesteden of als service uit de markt bevragen?

Techniek biedt veel oplossingen en kansen. Voor een optimale oplossing is een slimme blik op de mens, het werk, de omgeving, de technische middelen en de interactie daartussen noodzakelijk. Bij vhp human performance noemen we dat Smart Mobility.

Heeft u vragen over de slimme afstemming van mens, techniek en organisatie? Wilt u innovatie in de operatie? ​ Neem dan nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.

Wat kan vhp human performance voor u doen?

Bij vhp human performance werken we met een interdisciplinair topteam met verschillende achtergronden; industrieel ontwerpers, bedrijfskundigen, arbeids- en organisatiepsychologen, verander- en gedragsdeskundigen en bewegingswetenschappers. Een groot deel van onze adviseurs zijn bekwame Black Belts in de Lean Six Sigmamethodiek.

Bovendien zijn we al jarenlang actief in de mobiliteitswereld. We kennen de discussies over de veiligheid van centrale brugbediening en de rol van de operator. Daarvoor hebben we een platform opgezet en organiseren we jaarlijks een evenement voor het werkveld. Kijkt u bijvoorbeeld eens bij de LinkedIngroep Veilige bruggen en sluizen.

Om de veiligheid te garanderen, voeren we integrale veiligheidsanalyses en incidentanalyses uit. We werken daarvoor samen met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en technische partners.

We maken blauwdrukken en visies voor verkeersmanagement van de toekomst en ontwikkelen nieuwe ondersteuningssystemen voor incidentmanagement. We ontwerpen ieder jaar wel weer een nieuwe bedienpost of een complete centrale voor brug- en sluisbediening. Bovendien schrijven we programma’s van eisen of een bestek voor uw aanbesteding. Ten slotte voeren we werkbelastingonderzoek uit en bepalen we de toekomstige bemensing.

Met onze combinatie van disciplines en kennis van mobiliteit beantwoorden wij graag uw vragen over de afstemming van mens, organisatie en techniek. Van cultuur- en gedragsverandering tot efficiënte werkprocessen en de inrichting van werkplek en organisatie.

Daarnaast kunnen wij u met het volgende van dienst zijn:

Wat betekent dat voor u?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.