Smart Mobility

Smart Mobility

Leiders van het verkeer

Als verkeersmanager heeft u een belangrijke rol in het waarborgen van veiligheid en doorstroming over de weg, het water en door de lucht, waardoor mensen zich prettig en snel kunnen verplaatsen. De ontwikkelingen op het gebied van smart mobility bieden kansen voor u als leider van het verkeer. Het benutten van deze kansen gaat echter niet vanzelf.

Veranderen door nieuwe mogelijkheden

Door de ontwikkelingen gaat de rol van operators, verkeersleiders en –deskundigen veranderen. Verkeersmanagement zal meer geautomatiseerd plaatsvinden. Voertuigen en vaartuigen komen meer met elkaar in contact te staan en worden verder gerobotiseerd. Naast de overheid gaan private partijen ook verkeersmanagement als dienstverlening aanbieden.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waardoor het bijna onmogelijk is om op alle ontwikkelingen in te spelen. Je moet dus kritisch nadenken over hoe je op de ontwikkelingen inspeelt. De veranderingen vragen om een flexibele houding van de organisatie en de mensen.

Goede match mens en techniek niet vanzelfsprekend

Het doorvoeren van veranderingen gaat niet vanzelf. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de grote hoeveelheid aan techniek en data begrijpelijk blijft voor de mens? En dat de operator overzicht en regie houdt over het werkgebied? Hoe realiseer je dat nieuwe systemen de werkwijze ondersteunen en aansluiten op de belevingswereld en het kennisniveau van de operator?

De grote uitdaging is om een goede match te maken tussen de mens en de nieuwe techniek. Om die match te maken is een integrale blik nodig, waarbij je kijkt naar de mens, het werk, de omgeving, de technische middelen en de interactie daartussen.

Bedienfilosofie voor bediencentrale, verkeersleiding of verkeersmanagementcentrale

De operators in uw centrale zijn experts in verkeersmanagement. U wilt dat de taken en de techniek uw experts zo goed mogelijk ondersteunen; nu én in de toekomst. vhp human performance helpt u een visie op te stellen voor de organisatie van uw centrale, waarin uw mensen tot hun recht komen. Vooral grote veranderingen, zoals de overgang van lokale naar afstandsbediening of een verhuizing van uw centrale kunnen aanleiding geven om een nieuwe bedienfilosofie op te stellen of uw huidige filosofie aan te scherpen.

Ontwerp werkplek en Mens Machine Interface

De taken die uw verkeersleiders uitvoeren zijn vaak complex. Op basis van veel informatie uit verschillende systemen moeten uw mensen kritische beslissingen nemen, vaak onder tijdsdruk. Dit vindt plaats op de werkplek. Deze zal de juiste informatie op het juiste moment moeten presenteren en de juiste bediening mogelijk moeten maken. vhp human performance beoordeelt en ontwerpt werkplekken en de informatiepresentatie op deze werkplekken. Wij helpen u om de match te maken tussen de verkeersleider, de taken, de werkplek en de werkomgeving.

Werkbelasting van uw operators

In centrales is het vaak óf rustig óf juist erg druk. Beide kunnen leiden tot problemen met werkbelasting (verveling of juist stress). Wellicht geven uw operators zelf aan dat ze het te druk of te rustig vinden. vhp human performance helpt u door de werkbelasting te meten. Hierdoor weet wanneer er problemen ontstaan en waardoor deze worden veroorzaakt.

Integrale veiligheidsanalyse bruggen, sluizen en tunnels

Ondanks de aandacht voor veiligheid, gebeuren nog steeds regelmatig incidenten en ongevallen bij tunnels, bruggen, sluizen en andere kunstwerken. De fout wordt vaak aan de mens toegekend, zeker wanneer blijkt dat de technische systemen aan de richtlijnen voldoen. Menselijke fouten kunnen echter uitgenodigd worden door de manier waarop zijn of haar werk is ontworpen, georganiseerd en wordt uitgevoerd. vhp human performance heeft samen met KienIA een integrale veiligheidsanalyse ontwikkeld voor een analyse van zowel de mens, organisatie als techniek. Hiermee krijgt u inzicht in veiligheidsrisico’s en kunt u de oorzaken van incidenten en de ongevallen onderzoeken en voorkomen.

Cameraplannen opstellen, onderzoeken en toetsen

Camerabeelden bieden ons de mogelijkheid om op afstand toch naar een brug, sluis, tunnel, weg of vaarweg te kijken. Als meerdere camera’s tegelijk worden getoond is het moeilijk voor mensen om te begrijpen waar ze naar kijken. vhp human performance helpt u om een cameraplan te realiseren dat alles in beeld brengt wat uw operator moet zien en waarbij ook de samenhang tussen de beelden helder is. We toetsen cameraplannen o.a. door eye-trackingonderzoek, waarmee we precies kunnen beoordelen of operators kijken waar ze moeten kijken.