Smart Industry

Smart Industry

Productiviteit, dat is waar het om draait in uw bedrijf. Efficiënte én veilige werkprocessen met zo min mogelijk verstoringen. Continue kwaliteit is daarbij van essentieel belang. Zowel uw leveranciers als klanten verwachten dat van u. Aan het einde van de lijn tellen de cijfers. Is de productie op peil? Is er geen tijd verloren gegaan? Ieder goed afgeleverd product betekent inkomsten en tevreden aandeelhouders.

U bent er mede verantwoordelijk voor dat de productie goed verloopt, de techniek niet hapert, operators en productiemedewerkers efficiënt en in hun kracht zijn ingezet, gezond en veilig werken zonder ongelukken én plezier hebben in hun werk.

Tegelijkertijd is uw productieomgeving vaak een gegeven. Technische aanpassingen vergen soms grote investeringen en die kunt u niet altijd zomaar realiseren. U bent afhankelijk van externe leveranciers of interne afdelingen. Dan is continu verbeteren voor u dé manier om aan de eisen te blijven voldoen. Bovendien heeft veranderen impact op uw medewerkers.

Uw uitdaging

De eisen aan de productie worden steeds strenger, onder meer door wet- en regelgeving, procedures en verplichte audits. Tegelijkertijd moet het productieproces flexibeler worden. Voorheen kon één lijn hetzelfde product jarenlang routinematig afleveren met dezelfde kwaliteit. Tegenwoordig moet dezelfde lijn vele verschillende producten afleveren. Dat betekent regelmatig de lijn ombouwen, logistiek en organisatie aanpassen en investeren in de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Die nieuwe technologie is ruimschoots voorhanden. In de vierde industriële revolutie spelen internet, big data, automatisering en robotisering een grote rol. Dit biedt kansen. Processen kunnen nog efficiënter worden ingericht, verspillingen en wachttijden kunnen worden aangepakt en afstemming op de consument kan verder worden verbeterd. Bovenal biedt het kansen voor flexibiliteit in de transitie van massaproductie naar massamaatwerk.

Hogere productiviteit kan een toename geven in werkdruk. Arbeidsongevallen liggen op de loer door ‘even snel’, de fysieke belasting stijgt, omdat er meer moet worden gedaan in minder tijd. Dit beïnvloedt het werkplezier, wat weer drukt op de productie. Bovendien houden betrokken en hard werkende medewerkers dit vaak wel een tijdje vol, maar niet voor lang: de belasting van het werk is niet meer in balans met wat men aan kan.

Daarbij komt dat u te maken heeft met oudere productiemedewerkers die langer moeten doorwerken, laagopgeleiden, anderstaligen en uitzendkrachten. Voor deze groepen medewerkers is soms specifieke aandacht vereist.

Een hogere productie, efficiënte processen én een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw medewerkers: dát is uw uitdaging.

Smart work, happy flow

De industrie pakt deze uitdaging voortvarend op. Vaak top-down met technocratische oplossingen zoals regels, protocollen, checklists of door het opdelen van het werkproces in kleine brokjes en in gespecialiseerde taken in aparte afdelingen. Met controlesystemen en managers die dat weer controleren. Dat geeft houvast en een gevoel van controle. U heeft uw zaak op orde, de checklists bewijzen dat immers.

De technologische vernieuwingen zoals mechanisering, automatisering en robotisering nemen veel werk uit handen en verbeteren het productieproces. Maar onbedoeld holt u daarmee het werk uit. Medewerkers doen alleen nog resttaken die niet geautomatiseerd kunnen worden. Dit leidt tot repeterend werk, geestdodende handelingen in een hoog werktempo met weinig regelmogelijkheden.

Dit motiveert niet en medewerkers raken overbelast. Bovendien is het verspilling van talent. Waardevolle kennis en kunde van uw medewerkers blijft onbenut. De flexibiliteit om storingen snel op te lossen, verbeteringen door te voeren of de productielijn snel om te bouwen is eruit. De productie stagneert.

Wij geloven dat productiviteit, efficiënt werken en veiligheid hand in hand kunnen gaan. Door slimmer te werken. Richt techniek en organisatie zo in, dat u de kwaliteiten, het vakmanschap en het potentieel van mensen optimaal benut. Bij vhp human performance noemen we dat Smart Industry.

Heeft u vragen over optimale afstemming van mens, techniek en organisatie? Wilt u hogere productiviteit, efficiëntere én veilige werkprocessen? Neem dan nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.

Wat kan vhp human performance voor u betekenen?

Wij realiseren samen met u slimme arbeidsomstandigheden met een gezonde organisatiecultuur waarin uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en vitaal hun pensioen halen.

Bij vhp human performance werken we met een interdisciplinair team vanuit verschillende achtergronden; industrieel ontwerpers, bedrijfskundigen, arbeids- en organisatiepsychologen, verander- en gedragsdeskundigen en bewegingswetenschappers. Een groot deel van onze adviseurs zijn bekwame Black Belts in de Lean Six Sigmamethodiek.

Met onze combinatie van disciplines en kennis van de industrie beantwoorden wij graag uw vragen over de afstemming van mens, organisatie en techniek.

Van cultuur- en gedragsverandering tot efficiënte werkprocessen en de inrichting van werkplek en organisatie.

Bovendien zijn we al jarenlang actief in de industrie. We meten fysieke belasting en werkdruk en vinden oplossingen om die te verlichten. De fysieke belasting voor medewerkers neemt af met behoud van een gezonde werkdruk.

Dankzij risicoanalyses, veiligheidsevents, leiderschapstrajecten- en gedrags- en cultuurprogramma’s verbeteren we de arbeidsveiligheid en vergroten we de impact van leidinggevenden en medewerkers.

We helpen sectoren met het ontwikkelen van een aanpak om zelfstandig en door zelfregulering toe te werken naar een hoger niveau van gezond en veilig werken . Een voorbeeld daarvan is de aanpak met het Vignet Arbeidsveiligheid in de zoetwarenindustrie. De procesindustrie helpen we met slimme procescontrolecentra, die operators optimaal ondersteunen in hun taken.

Met de methode Lean Six Sigma kwantificeren we verspillingen en waarde toevoegende activiteiten. Met dat inzicht verbeteren we het productieproces én vergroten we duurzaam de impact van uw mensen. Vooraf schatten we voor u in wat de oplossingen u in harde euro’s zullen opleveren.

Daarnaast hebben wij de volgende diensten die we standaard aanbieden:

Wat betekent dat voor u?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.