Smart Health

Verlagen mentale en fysieke belasting

Werken in de zorg kan zwaar zijn, zowel mentaal als fysiek. Daarbij wordt van uw zorgmedewerkers steeds meer kwaliteit verwacht. Cliënten en patiënten zijn mondiger en eisen meer aandacht. Tegelijk moet iedereen efficiënter werken, aan allerlei administratieve verplichtingen voldoen, afstemmen met collega’s en andere afdelingen en werken volgens opgelegde standaarden.

Soms kunnen wij met eenvoudige aanpassingen in het werkproces of de werkomgeving de werkdruk al verminderen. We analyseren daarvoor het werkproces, meten taaktijden, mentale en fysieke werkbelasting. Met onze gestandaardiseerde methodes brengen we de werkdruk en fysieke belasting objectief in kaart en geven we specifiek aan wat de aard en ernst van de knelpunten zijn. U weet waar de meeste winst te behalen valt en we helpen u zo een keuze te maken uit de mogelijke maatregelen. Daarnaast ondersteunen we u bij het uitvoeren van programma’s om de werkdruk en fysieke belasting te verlagen.

De organisatie van de instelling en hoe die is afgestemd op de medewerker beïnvloedt ook de werkdruk. Deze psychosociale factoren zijn bijvoorbeeld de mate waarin de medewerkers hun eigen tijd kunnen indelen, steun krijgen van collega’s en leidinggevenden, de mate waarin zij zinvol werk verrichten en zichzelf kunnen ontplooien. Wij kunnen deze factoren voor u onderzoeken. Optimalisatie van deze psychosociale factoren verhoogt de productiviteit enorm.

Waarmee kunnen wij u nog meer van dienst zijn?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.