Smart Health

Continu verbeteren

Met medewerkers en leidinggevenden gaan we actief op zoek naar verbeterpotentieel binnen een afdeling en nemen we hen mee in de verandertrajecten. Bijvoorbeeld over het juiste gebruik van hulpmiddelen om fysieke belasting te verminderen, de verbetering van de efficiëntie in het logistieke proces of het werkproces, of de naleving van hygiëneprotocollen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Hierbij benutten we de expertise van medewerkers en leidinggevenden over de werkprocessen en de organisatie.