Smart Health

Smart Health

Als zorgverlener heeft u één doel voor ogen. Uw cliënten met optimale zorg en aandacht omgeven. Uw zorg is zorgen dat uw cliënten optimale kwaliteit van leven kunnen hebben. Wanneer ze bij u komen zijn cliënten juist vaak kwetsbaar. Dan verdienen ze alle aandacht, steun en zorg die u kan bieden.

Het werken in de zorg eist echter veel van u. Zorginstellingen worden steeds grotere professionele organisaties waar u veel moet afstemmen. Uw administratieve druk is hoog. Voor besluiten moet u aan iedereen toestemming vragen. Het gebouw waar u werkt is vaak onpraktisch. De ICT en apparatuur waar u mee moet werken is complex. Of niet afgestemd op uw taken.

Dit kost u allemaal tijd. Veel tijd. Bovendien verliest u de focus en moet u uw aandacht richten op veel te veel zaken tegelijkertijd. Uw cliënt verdwijnt naar de tweede of misschien wel derde plaats. Ondanks dat u keihard werkt.

Het kan echt. Tijd vrijmaken. Voor uw cliënt en voor de zaken die er echt toe doen. Door kritisch te kijken en te analyseren welke activiteiten echt belangrijk zijn en welke niet. Door uw werkomgeving zo te ontwerpen dat u niet steeds weer zinloze handelingen hoeft te verrichten. Door met elkaar duidelijke afspraken te maken en ervoor te zorgen dat niet alles door de hele organisatie heen moet. In een cultuur waar iedereen nieuwe ideeën kan inbrengen en uitvoeren.

De cliënt gaat dan voortdurend betere zorg ervaren. Bovendien kunt u met plezier werken waarvoor u bent opgeleid: om zorg te verlenen, met hoge kwaliteit en door voortdurend te verbeteren, te leren en te innoveren. Dat noemen we Smart Health.

Verlagen van mentale en fysieke werkbelasting

De beperkte tijd en toenemende administratieve last in de zorg beïnvloeden de werkbelasting van de medewerkers. Met onze gestandaardiseerde methodes brengen we de werkbelasting objectief in kaart en kunnen we heel specifiek aangeven wat de aard en ernst van de knelpunten zijn. Ook geven we aan waar de meeste winst te behalen valt en helpen zo een keuze te maken uit de mogelijke maatregelen. Daarnaast ondersteunen we zorginstellingen bij het uitvoeren van programma’s om de werkbelasting te verlagen.

Continu verbeteren

Met medewerkers en leidinggevenden gaan we actief op zoek naar verbeterpotentieel binnen een afdeling en nemen we ze mee in de verandertrajecten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het juist gebruiken van hulpmiddelen om fysieke belasting te verminderen, het verbeteren van de efficiëntie in het logistieke- of het werkproces, of over het naleven van hygiëneprotocollen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Hierbij wordt de expertise van medewerkers en leidinggevenden over de werkprocessen en de organisatie volledig benut.

Optimaliseren indeling ruimtes en afdelingen (bij ver- en nieuwbouw)

Ontwerp van specifieke afdelingen, bijvoorbeeld verpleegafdelingen, op basis van de werkprocessen en ergonomie uitgangspunten. Hierbij zorgen we ervoor dat het ontwerp de werkprocessen optimaal ondersteunt en dat er efficiënt gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruimte. We analyseren en ontwerpen nieuwe werkprocessen. De LEAN theorieën passen we toe in het ontwerp van processen en werkomgevingen. Zo krijgen zorgverleners meer ruimte voor het verlenen van de zorg aan de patiënt of bewoner.

Ontwerp, evaluatie en implementatie van complexe werkplekken

Een zorginstelling of ziekenhuis kent veel complexe werkplekken, zoals bedien- en observatiedesks, onderzoekswerkplekken, couveuses, laboratoriumwerkplekken, balies et cetera. Samen met medewerkers brengen we de werkprocessen in kaart en op basis hiervan stellen we functionele eisen op en maken we een ontwerp.

Implementatie van hulpmiddelen en digitale systemen

De hoeveelheid specialistische apparatuur en hulpmiddelen neemt steeds meer toe en wordt geavanceerder. De transformatie naar meer (digitale) hulpmiddelen gaat niet altijd vlekkeloos en het is vaak afwachten wat de leverancier naar binnen brengt. Wij helpen organisaties goed na te denken over wat er nodig is en hoe het moet functioneren in de processen. We stellen eisen op voor hulpmiddelen, software en interfaces. We beoordelen de producten van leveranciers en denken mee over de implementatie van hulpmiddelen in het werkproces, zodat deze ook echt gebruikt gaan worden.