Smart Health

Smart Health

Als  zorgverlener heeft u één doel voor ogen: uw cliënten met zorg en aandacht omgeven. Uw zorgmedewerkers moeten zich daarom volledig kunnen richten op de cliënten. Daarvoor moeten zorgmedewerkers gezond, veilig en prettig kunnen werken in een optimale werkomgeving met efficiënte werkprocessen.

U bent manager huisvesting, hoofd bouwbureau, facilitair manager, arbocoördinator, HR-medewerker of afdelingshoofd in een zorginstelling. U moet ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Een praktisch gebouw, efficiënte werkprocessen, stressvrije medewerkers, logische logistieke processen. Zorgmedewerkers met de juiste kennis en competenties op de juiste plek door goede afspraken, passende HR-processen en een slimme roostering. Zo werkt u efficiënt, houdt u de zorg betaalbaar en uw medewerkers tevreden.

U wilt meer preventief werken, meer betrokken zijn bij verbouw en nieuwbouw en bijvoorbeeld samen met HR een programma Duurzame Inzetbaarheid opzetten. U bent de spin in het web. Maar het is menselijkerwijs niet mogelijk dat u overal bij betrokken bent en overal kennis van heeft. U wilt graag vernieuwen, maar u heeft uw tijd en energie al hard nodig om alles draaiend te houden.

Uw uitdaging

Nieuwe systemen, een andere manier van werken of nieuwe hulpmiddelen komen de instelling binnen en verzekeraars voeren de druk op. De veranderingen zijn voor medewerkers niet altijd logisch, vergen een andere manier van werken of passen niet goed in de huidige afspraken of werkprocessen.

Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers een te hoge werkdruk ervaren of ontevreden zijn over de middelen, software of werkplekken die zij moeten gebruiken. Dan is het een enorme uitdaging om ook de meest ervaren mensen mee te nemen in een verandering en ervoor te zorgen dat iedereen gezond en tevreden aan het werk blijft.

Zorginstellingen worden steeds grotere professionele organisaties waar u veel moet afstemmen. De administratieve druk is hoog. Voor besluiten moeten de medewerkers aan iedereen toestemming vragen. Vaak is er onvoldoende nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid van het gebouw, de complexe ICT en apparatuur waarmee uw medewerkers moeten werken.

Tijd voor zorg

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers tijd vrij kunnen maken voor cliënten en de zaken die er echt toe doen? Hoe creëert u tijd voor zorg? U zoekt quick wins om de knelpunten op te lossen, de druk zo snel mogelijk te verminderen en de efficiency te vergroten. Sommige quick wins leveren u veel op, maar andere juist weer niet. Daarmee krijgt u kortetermijnoplossingen, die niet toekomstbestendig zijn. U krijgt meer een doekje voor het bloeden dan een duurzame oplossing.

Liever krijgt u een oplossing die voortkomt uit een visie op gezond, efficiënt en flexibel werk, zodat u er weer jaren tegenaan kunt. Wij kunnen de werkprocessen kritisch analyseren en met u vaststellen welke activiteiten echt belangrijk zijn. We ontwerpen de werkomgeving zo, dat uw medewerkers geen zinloze handelingen hoeven te verrichten. We zorgen dat u met elkaar duidelijke afspraken maakt en dat niet alles door de hele organisatie heen moet. Ten slotte creëren we een cultuur waar iedereen nieuwe ideeën kan inbrengen en uitvoeren.

De cliënt ervaart dan voortdurend betere zorg. Bovendien kunnen de medewerkers met plezier doen waarvoor zij zijn opgeleid: zorg verlenen met hoge kwaliteit door voortdurend te verbeteren, te leren en te innoveren. Een slimme afstemming van mens, techniek en organisatie. Bij vhp human performance noemen we dat Smart Health.

Heeft u vragen over die slimme afstemming van mens, techniek en organisatie? Wilt u tijd voor zorg? Neem dan nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.

Wat kan vhp human performance voor u betekenen?

Bij vhp human performance werken we met een interdisciplinair topteam met verschillende achtergronden; industrieel ontwerpers, bedrijfskundigen, arbeids- en organisatiepsychologen, gedragsdeskundigen en bewegingswetenschappers. Een groot deel van onze adviseurs zijn bekwame Black Belts in de Lean Six Sigma methodiek.

Bovendien zijn we al een aantal jaren actief in de zorg en werken we voor grote zorginstellingen. Daarom begrijpen we de complexiteit van deze werkomgeving, de vele stakeholders, de bureaucratie en het werken in de verschillende kolommen. We begrijpen dat integrale oplossingen soms niet eenvoudig zijn.

Toch lukt het ons om daar doorheen te breken. We hebben analyses gedaan van werk- en logistieke processen en metingen verricht van de werkdruk en de fysieke belasting bij zorgmedewerkers. We nemen deel aan de bouwkolom om vroeg in een ontwerpproces slimme oplossingen te vinden voor efficiënte, praktische en logische werkomgevingen die de medewerker ontlasten. We hebben bijvoorbeeld balies ontworpen die klantvriendelijk zijn en hygiënisch en veilig voor de zorgmedewerker.

Met onze combinatie van disciplines en kennis van de zorg beantwoorden wij graag uw vragen over de afstemming van mens, organisatie en techniek. Van cultuur- en gedragsverandering tot efficiënte werkprocessen en de inrichting van werkplek en organisatie.

Daarnaast kunnen wij u met het volgende van dienst zijn:

Wat betekent dat voor u?

Neem nu contact op en wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.