Smart Health

Zorg optimaliseren,
kosten beperken

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Nieuwe technologie maakt steeds meer mogelijk. Daarnaast worden wij steeds gezonder. En ouder. We geven als maatschappij door deze factoren steeds meer uit aan zorg. De kostenontwikkeling het hoofd te bieden door efficiënter werken is dé uitdagende opgave voor de sector.

We zien ook dat zorgverzekeraars de zorg steeds scherper inkopen. En mede bepalen welke ingrepen in welk ziekenhuis volledig vergoed worden. Ziekenhuizen gaan zich daarom steeds verdergaand specialiseren in een specifiek zorgaanbod.

Daarnaast zien we de patiëntenpopulatie ouder worden, met een andere zorgbehoefte. Ook wordt de patiënt mondiger en verlangt meer service en aandacht. Deze veranderen zorgvraag en aanbod stelt nieuwe hoge eisen aan de zorgverstrekker, het gebouw en de ICT voorzieningen. We zien dat werkdruk en de fysieke belasting een steeds grotere wissel trekt op de organisatie. De mensen in de zorg kunnen de ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Laat staan dat er ruimte overblijft om na te denken over de wijze deze nieuwe ontwikkelingen in hun eigen werk het beste tot zijn recht komt. Men heeft het gevoel geleefd te worden door de dagelijkse werkzaamheden.

Dan gaan er zaken mis

Doordat in stressvolle omgevingen het patiëntendossier niet goed gelezen of begrepen wordt. Er bij aanschaf van ICT middelen voornamelijk gekeken wordt naar de technische eisen en mogelijkheden. En te makkelijk voorbij gaat aan de functionele eisen en de mens die ermee moet werken.

Verplegend personeel onder tijdsdruk niet de beschikbare (til)hulmiddelen gebruiken maar toch maar even snel zaken handmatig doen. Met fysieke klachten en langdurig verzuim tot gevolg. Het verzuim in de zorg is al jaren hoger dan landelijk, en stijgt ook relatief harder. En is meer werk gerelateerd dan in de rest van Nederland.

Gebouwen worden neergezet voor de huidige zorgbehoefte, zonder diepgaand na te denken over de zorgbehoefte van morgen en op welke wijze het gebouw ook daarvoor geschikt gemaakt kan worden.

Benut de kansen

En dat terwijl er kansen te over liggen. Gesteund door techniek en E-Health kan de extramurale zorg verlichting bieden aan zowel de patiënt als de reguliere gezondheidzorg.

Door in het ontwerp van o.a. ziekenhuizen en verpleegafdelingen na te denken over de wijze waarop zorgverleners beter kunnen behandelen en verplegen, kunnen we realiseren dat beschikbare hulpmiddelen wel gebruikt worden door verplegend personeel en de patiënt zelfstandiger is.

En door het ontwerp van gebruiksvriendelijke patiëntendossiers kunnen we de patiëntveiligheid beter krijgen dan ooit.

Zo maken we de zorg toekomstbestendig. Dat noemen we Smart Health.