Smart City

Goed draaiende 112 meldkamers zijn cruciaal als iedere seconde telt

In nood- en crisissituaties wilt u burgers snel en efficiënt helpen. Hulpverleners van politie, brandweer en ambulancezorg spelen een essentiële rol bij deze hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen. Dit vereist een optimale inrichting van gemeenschappelijke meldkamers en een effectieve samenwerking. Uw regio is ook verantwoordelijk voor de samenvoeging van gemeenschappelijke meldkamers in 2020. Dit betekent een grote verandering op het gebied van mensen, werk en techniek. Ondertussen gaat het werk gewoon door.

vhp human performance helpt bij samenvoegen van meldkamers

Dit doen we in veel regio’s door het:

  • ontwerpen van de inrichting van meldkamers die de samenwerking bevordert tussen politie, ambulance en brandweer in de regio
  • opstellen van de functionele huisvestingseisen en de LMO-meldtafel zodat iedere regio efficiënt aan het (ver-)bouwproces kan beginnen
  • harmoniseren van werkprocessen en het opstellen van functionele eisen waardoor technologische voorzieningen goed aansluiten bij de praktijkeisen

Wilt u ook het beste halen uit de inrichting en samenwerking in uw meldkamer?

Tijdens een vrijblijvende adviesgesprek delen we met u welke mogelijkheden we zien. Neem contact op of bel ons voor een afspraak.