Smart City

Duurzame inzetbaarheid door het beste te halen uit medewerkers, teams en organisatie

Nederland vergrijst en ontgroent in hoog tempo. Medewerkers moeten langer doorwerken. De pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Medewerkers zullen de komende jaren later uitstromen. Dit heeft effect op de personele samenstelling van organisaties. Nieuwe medewerkers van een andere generatie treden aan. Ze brengen nieuwe energie in de organisatie. Ook hebben ze andere wensen, talenten en kwaliteiten dan hun oudere voorgangers. Steeds meer organisaties staan voor de vraag hoe ze kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Niet voor niets is duurzame inzetbaarheid ook een speerpunt in de politieke agenda!

vhp human performance creëert vitale organisaties

Duurzaam succesvolle organisaties zijn vitale organisaties. Een vitale organisatie kenmerkt zich door een inspirerende cultuur waarin vitale mensen goed samenwerken, processen soepel lopen en prestaties worden geleverd om trots op te zijn. Wij vergroten de inzetbaarheid van mensen door het versterken van de vijf pijlers van een vitale organisatie:

  • Inspirerende en gezonde organisatiecultuur
  • Vitale en bevlogen mensen
  • Goed teamwork
  • Soepele processen
  • Prestaties om trots op te zijn

We onderzoeken, adviseren, trainen en coachen. Op inspirerende wijze brengen we mensen en organisaties in beweging. Als betrokken partner begeleiden we de activiteiten op weg naar een vitale organisatie. Zo maken wij werk van de duurzame inzetbaarheid

Bent u ook toe aan de volgende stap om een vitale organisatie te worden?

Tijdens een vrijblijvend gesprek laten we u zien wat u kunt doen. Neem contact op of bel ons voor een afspraak.