Smart City

Betere prestaties door bewezen aanpak van werklast en werkdruk

Als overheidsorganisatie heeft u een uitdagende opdracht: meer taken uitvoeren met minder mensen en minder budget. Dit vraagt veel van de medewerkers en de organisatie. De effecten zien we vaak terug in pittige deadlines, hoge werkdruk en moeizaam samenwerken.

vhp human performance vergroot de inzetbaarheid door duurzame oplossingen

Vraagstukken over werklast, werkdruk en inzetbaarheid lossen we samen met u op. Een onderzoek naar werklast en werkdruk is vaak het startpunt. De veroorzakers brengen we in kaart. Dit geeft u veel inzicht. Daarna ontwikkelen we duurzame oplossingen en zorgen dat deze met succes worden gerealiseerd, zoals:

  • slimmer werken door taken anders in te richten (jobcrafting)
  • optimalisatie van interne processen
  • andere vormen van samenwerken
  • benutten van aanwezige talenten
  • vergroten van autonomie van medewerkers
  • verhogen van creativiteit en werkplezier
  • betere kennisdeling in en tussen teams

Wilt u ook een passende werkdruk én betere prestaties?

We laten u graag zien hoe u dit kunt bereiken. Neem gerust contact op of bel ons voor een vrijblijvend gesprek.