Smart City

In 2050 wonen mensen vooral in steden

De stad wordt meer-en-meer dé plaats waar mensen in de toekomst leven, werken en ontspannen. In 2050 zal naar verwachting twee-derde van de wereldbevolking in steden wonen. Daarmee worden steden de economische centra in de wereld. Staten zijn ‘uit’, steden zijn ‘in’.

Deze groei zet enorme druk op steden. En toch moeten steden leefbaar, bereikbaar, aantrekkelijk en veilig blijven. Om hier slim en flexibel te kunnen inspringen moeten steden slimmer worden. En dan vooral diegene die stad bepalen: haar bewoners, bestuurders, ondernemers, kunstenaars en ga zo maar door. De smart city is een stad waar mensen zich veilig voelen, betrokken zijn bij wat ze doen en gelukkig zijn.

Smart city

Steden kun je slimmer maken dankzij de toenemende digitale mogelijkheden. Nu al biedt de stad vele sensoren (Internet of Things) zoals in rioleringen, waterleidingen, bewegingsmelders, verkeersystemen, camera’s waarmee je met de beschikbare data inzichten creëert. Deze inzichten helpen om in een stad verkeersstromen en logistieke stromen goed te managen, de veiligheid te monitoren, energiebehoeften op elkaar af te stemmen en schaarse middelen efficiënt in te zitten.

Mens én techniek

Het is fantastisch wat data en technologie allemaal kan bieden. Om dat smart te maken, moeten mensen daar echter wel betekenis en inzichten aan geven. Alleen bij een optimale interactie tussen mens en techniek wordt een stad echt slim. Techniek is krachtig en zorgt ervoor dat we om kunnen gaan met grote hoeveelheden data uit de vele databronnen die beschikbaar zijn. De mens brengt emotie, empathie, creativiteit, verrassende combinaties en transparantie. Gebaseerd op jarenlange ervaringen, collectieve kennis en lessons learned. In de smart city moeten mensen spelen, de geest blijven ontwikkelen en zo hun onafhankelijkheid en participatie bevorderen.

Dit maakt de stad dynamisch en voorkom een rigide systeem wordt, waar het internet bepaalt hoe efficiënt alles verloopt. Creativiteit geeft de voedingsbodem voor improvisatie en innovatie, de drijfveer voor economische ontwikkeling. Echt waarde wordt gecreëerd door een leefbare stad waar mensen leven in veiligheid en met zorg voor elkaar. Om dat te bereiken zijn wij mensen cruciaal, door dialoog, samenwerken en interactie. Dit maken wij mogelijk door processen, technieken en omgevingen te ontwerpen die mensen optimaal ondersteunen en hun vermogen tot presteren vergroten.