in Smart Health

Als arbocoördinator van een ziekenhuis draagt u er mede zorg voor dat zorgmedewerkers gezond, veilig en prettig kunnen werken in een optimale werkomgeving met efficiënte werkprocessen. Het is uw uitdaging om op die momenten op de hoogte en betrokken te zijn, dat u kunt aansturen op toekomstbestendige oplossingen die voortkomen uit een visie op gezond, efficiënt en flexibel werk, zodat men er weer jaren tegenaan kan.

De spin in het web

Hierbij hoeft u niet alles zelf te doen, maar werkt u bijvoorbeeld samen met arbo adviseurs, ergotherapeuten, arbeidshygiënisten, of collega’s van de P&O of HR afdeling. U brengt de juiste personen bij elkaar en coördineert dat knelpunten worden opgelost. Dit doet u met de hulp van ondersteunende afdelingen (zoals de technische dienst, ict en facilitair) of door inhuur van externe partijen wanneer aanvullend deskundig advies nodig is.

In elk ziekenhuis is de arbozorg weer net iets anders georganiseerd. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de cultuur binnen het ziekenhuis, de grootte en achtergrond van het team, de communicatie met andere afdelingen, en of er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een interne arbodienst.

Themamiddag speciaal voor arbocoördinatoren

vhp human performance organiseert op 28 november een themamiddag speciaal voor arbocoördinatoren in de zorg. Tijdens deze middag gaan we in een creatieve sessie in op de rol van de arbocoördinator en de manier waarop u als de ‘spin in het web’ samenwerkt met alle afdelingen binnen het ziekenhuis. Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan en zodoende van elkaar te leren.

De themamiddag vindt plaats op de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Eén van de master specialisatierichtingen ‘Medisign’, is geheel gericht op het ontwerpen van producten en services voor de zorg.

Voorlopig programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Vanaf +- 12u: inloop met lunch

  • Welkom door vhp human performance
  • Minicollege over samenwerken binnen de zorg, door een spreker van de TU Delft
  • Interactieve sessie over de rol van de arbocoördinator, uitdagingen en best practices

Koffiepauze

  • Presentatie van Monique Blumers, HR expert Arbo bij het Maasstad ziekenhuis, over hoe zij haar rol vervult en daarbij ook samenwerkt met vhp human performance
  • Afronding door vhp human performance: wat neem je mee uit deze middag?

Uiteraard is er na afloop nog even de gelegenheid om gezellig na te praten.

Details

Zet deze datum dus vast in uw agenda:
Wat:                 Themamiddag ‘de arbocoördinator, de spin in het zorgweb’
Voor wie:         Arbocoördinatoren en arboadviseurs van ziekenhuizen
Wanneer:        Dinsdagmiddag 28 november van 12:00 tot ca. 17:00
Waar:              Faculteit Industrieel Ontwerpen (TU Delft), Landbergstraat 15, Delft
Kosten:            Deelname is gratis, alleen bij late afmelding worden onkosten in rekening gebracht

U kunt zich tot 1 november opgeven, door te mailen naar Ellen Roos. Wij hopen u op 28 november te mogen ontmoeten.