in Smart Industry

In de BRD heeft de IG Metall bij de BauA aangegeven dat bedrijven in de metaalsector een toolbox nodig hebben om hier invulling aan te geven. BauA heeft BiT Bochum en vhp human performance deze toolbox laten maken

BiT Bochum en vhp human performance hebben met werkgevers en werknemers criteria opgesteld voor goede instrumenten voor de metaalsector. 30 instrumenten voldoen aan deze criteria. Met makers is afgestemd hoe instrumenten verder verbeterd kunnen worden. Bij acht bedrijven (Scania, Bavaria, MCB Metaal en Tatasteel in Nederland en vier bedrijven in de BRD) is een pilotproject uitgevoerd.

Er is een toolbox opgeleverd die de bedrijven in de metaalsector kunnen toepassen. In de BRD betreft dit vooral automobielfabrikanten en toeleveranciers. Er zijn acht voorbeeldprojecten uitgevoerd en gedocumenteerd. In de BRD is in Berlijn een congres georganiseerd genaamd ‘Gute Arbeit’, waar de bevindingen met belanghebbenden zijn gedeeld. In Nederland is samen met AWVN een congres georganiseerd waar hetzelfde is gedaan. Het complete rapport is door de BauA uitgegeven en gratis te downloaden.