Your address will show here +12 34 56 78
Smart Industry
Noble Mobility is de grootste internationale relocator van Nederland met zes verschillende bedrijven onder één dak. De verhuizers van Noble Mobility verrichten elke dag fysiek zwaar werk. Tillen, dragen, duwen, trekken en traplopen horen bij de dagelijkse verhuisroutine. Om gezond te kunnen werken, is het dus van belang dat verhuizers zich bewust zijn van de gevaren van fysieke overbelasting. Nog belangrijker is dat zij weten hoe ze fysieke overbelasting kunnen voorkomen. Zwaar werk, slim doen In een eendaagse cursus heeft VHP de verhuizers van Noble Mobility getraind hoe zij het best kunnen omgaan met fysieke belasting in hun werk. De verhuizers hebben niet alleen geleerd hoe je het best je lichaam kunt gebruiken, ook hebben zij geleerd hoe je zwaar werk samen slim kunt aanpakken en daardoor fysieke belasting kunt voorkomen. De cursus ‘fysieke belasting’ is geaccrediteerd door het CBR en telt mee als verplichte nascholing van beroepschauffeurs.
0

Smart City
Archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam ervaren in het veld zware fysieke belasting. Het bureau vroeg vhp human performance de medewerkers te trainen.

Na analyse van de meest belastende werkzaamheden ontwierp vhp human performance een training op maat. De deelnemers en leidinggevenden bepaalden samen de knelpunten. Naast de inrichting van het werkterrein en het materiaal, bleek ook de organisatie van het werk belangrijk bij vermindering van fysieke belasting.

Na de training zijn de medewerkers zich meer bewust van de zware werkomstandigheden. Daarnaast oefenden ze samen nieuwe inzichten en slimme werkwijzen.
0