Your address will show here +12 34 56 78
Smart Mobility
Radarbegeleiding van de scheepvaart en bediening van sluizen en bruggen gebeurt voornamelijk nog lokaal. Rijkswaterstaat (RWS) wil een geïntegreerde aanpak vanuit een aantal regionale verkeersmanagementcentrales. RWS vroeg VHP daarom grafische user interfaces voor toekomstige verkeersmanagementcentrales te ontwerpen, specificeren en prototypen. De ontwerpen van VHP kennen één overkoepelende filosofie voor de softwarebediening. Daarin staat de nautische kaart centraal. Op deze kaart worden diverse belangrijke gegevens geprojecteerd. Voor een eerste toetsing bouwde VHP prototypen van het ontwerp. Het ontwerp voor de grafische interface is een volledig functioneel Programma van Eisen, geschikt voor alle functionarissen. RWS bouwt in de volgende fase van het project een simulator om het ontwerp verder te testen.
0

Smart Mobility
Het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van Rijkswaterstaat houdt de verkeerssituatie van de snelwegen in Nederland in de gaten. Bij files en ongevallen geeft het actuele verkeersinformatie door aan onder meer de ANWB, de Verkeersinformatiedienst en TomTom. Die zorgen er vervolgens voor dat de juiste informatie via radio, internet en navigatiesystemen bij de weggebruiker terechtkomt.

Information overload
Om tot verkeersinformatie te komen, maakt de VCNL gebruik van verschillende systemen. Voorbeelden hiervan zijn detectielussen in het wegdek of camerabeelden van de weg. De informatie van deze systemen komt samen op de werkplek van de wegverkeersleiders. Hiermee beoordelen zij de situatie op de weg en verwerken zij dit op tijd tot nuttige verkeersinformatie voor gebruikers. Bij grote drukte op de weg is het voor hen lastig de grote hoeveelheid informatie te verwerken. Zeker omdat elk systeem een eigen beeldscherm heeft, ontbreekt de samenhang in de informatie voor de wegverkeersleiders. Het risico bestaat dan dat zij het overzicht verliezen en fouten maken.

Bedienfilosofie
Om betrouwbare en bruikbare verkeersinformatie te kunnen blijven verstrekken, heeft vhp human performance in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe grafische user interface ontworpen. In workshops is met de wegverkeersleiders per stap in het werkproces bepaald welke informatie zij nodig hebben. Ook is vastgelegd welke handelingen zij moeten verrichten om van data uit systemen tot bruikbare verkeersinformatie te komen.

Daarna heeft vhp human performance een bedienfilosofie opgesteld. Nadat de wegverkeersleiders en hun leidinggevenden hier goedkeuring aan hadden gegeven, heeft vhp human performance dit verder uitgewerkt in een functioneel ontwerp. De samenhang in de informatiepresentatie is een van de belangrijkste verbeterpunten van het ontwerp. Hierdoor is de manier waarop de wegverkeersleider op een snelle en handige manier het werkproces doorloopt, sterk verbeterd.

Draagvlak
Het uiteindelijke ontwerp kon rekenen op een groot draagvlak van de wegverkeersleiders, mede dankzij de proefwerkplek die VCNL heeft geplaatst. Doel van Rijkswaterstaat en vhp human performance is hiermee u als weggebruiker via radio, internet en navigatiesystemen de beste informatie te geven zodat u vlot van A naar B komt.
0