Your address will show here +12 34 56 78
Smart City
Paars
Ingewijden binnen Defensie weten het meteen: paars staat voor de samenwerking van verschillende krijgsmachtsdelen. Zo ook het Paars Partnerschap van zeven Regionaal Opleidingcentra uit heel Nederland. Zij hebben de handen ineengeslagen voor het opzetten van een Centrum voor Excellent Vakmanschap voor ICT en cyber. Tijdens de startconferentie zijn we ingegaan op de impact van digitalisering en de cyber risico’s die daaruit voortkomen.

Cyber uitdagingen
Er liggen best wat uitdagingen: het opleiden van talent met ’21st century skills’, een integrale aanpak voor cyber security management die naast techniek óók aandacht heeft voor mens en organisatie én het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn dat cyber dreigingen grote consequenties kunnen hebben.
0

Smart City
Archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam ervaren in het veld zware fysieke belasting. Het bureau vroeg vhp human performance de medewerkers te trainen.

Na analyse van de meest belastende werkzaamheden ontwierp vhp human performance een training op maat. De deelnemers en leidinggevenden bepaalden samen de knelpunten. Naast de inrichting van het werkterrein en het materiaal, bleek ook de organisatie van het werk belangrijk bij vermindering van fysieke belasting.

Na de training zijn de medewerkers zich meer bewust van de zware werkomstandigheden. Daarnaast oefenden ze samen nieuwe inzichten en slimme werkwijzen.
0