Your address will show here +12 34 56 78
Smart City
Op 2 november 2016 is de cameratoezichtcentrale van Gemeente Rotterdam officieel geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. vhp human performance maakte het ontwerp van de ruimte en de werkplekken.

Het ‘oog’
Hoe de mensen in de nieuwe ruimte optimaal zouden gaan samenwerken is in beeld gebracht tijdens interviews en workshops met de eindgebruikers. Door deze gesprekken ontstond de gedachte om de supervisors centraal in de ruimte te plaatsen en de operators in een ovaal hier omheen. Samen vormen ze ‘het oog’, wat meteen een toepasselijke naam voor de ruimte werd. De nieuwe centrale is zeer goed ontvangen door de eindgebruikers.

Trots
TV Rijnmond maakte een korte impressie van de opening. Bekijk hier het filmpje Rotterdam brengt cameratoezicht samen op een plek. Gemeente Rotterdam is met recht erg trots op deze nieuwe cameratoezichtcentrale. En wij met hen!

Heeft u ook vragen over het werken in control rooms of centrales? Neem dan gerust contact op met Marrieke van Geel.
0

Smart Mobility
Van de waan van de dag…
Voor organisaties zoals Rijkswaterstaat waar operationele taken altijd doorgang moeten vinden is innoveren lastig. Je hebt immers vaak te maken met de waan van de dag. Bovendien is het al moeilijk genoeg om bij te blijven, laat staan voorop te lopen. In de verkeerscentrale Zuid Nederland hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden. Deze verkeerscentrale, gesitueerd op de Automotive campus in Helmond, heeft naast het operationele deel ook een innovatief deel: de Innovatiecentrale keep reading
0

Smart Industry
Security in de petrochemisch industrie is van groot belang. De mens is hierin cruciaal voor een hoog securitylevel; met de goede uitrusting en middelen kunnen beveiligers op tijd incidenten signaleren, snel oordelen en proactief handelen. Zodoende kunnen beveiligers eventuele veiligheidsissues voorkomen of in de kiem smoren. Om het securitylevel van een petrochemische fabriek te verhogen heeft vhp human performance een securitymeldkamer en een securitymanagementsysteem ontwikkeld. In de planvorming hebben we daarvoor volgende onderwerpen uitgewerkt:   – De belangrijkste businessprocessen vastgelegd in flowcharts (waar liggen de risico’s?); – Een bemensingsplan (hoeveel mensen zijn er maximaal nodig?); – Functionele ontwerpen voor de inrichting (wat is de beste werkomgeving?); – Een functioneel Programma van Eisen voor de Graphical User Interface (hoe kunnen mensen optimaal worden ondersteund?).   In de vervolgfase hebben we de bouw begeleid. Hierin stond vooral de configuratie van het securitymanagementsysteem en de interfaces voorop. Beveiligers moeten immers worden ondersteund in hun taakuitvoering, zodat zij hun werk nog slimmer kunnen doen.
0

Smart Industry
“Dat kan zo niet langer”, concludeerde Math Dusak een aantal jaren geleden. Math is hoofd van de meldkamer van Sitech Parkservices, de organisatie die verantwoordelijk is voor de calamiteitenbestrijding van het Chemelot-terrein in Geleen.

De crisis te baas in de meldkamer
Op Chemelot zijn veel verschillende typen bedrijven en branches gevestigd: van basischemie tot fijnchemie, van grondstoffen-producerende bedrijven tot bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen en van start-ups tot multinationals. “De meldkamer moet bij een calamiteit zo veel acties tegelijk uitvoeren dat het een enorme belasting werd voor de medewerker”, aldus Math Dusak. Hij vroeg vhp human performance mee te denken over de functionaliteit van een ‘crisismaster’, die de centralist maximaal ondersteunt op het belangrijkste moment, namelijk tijdens het begin van een calamiteit.

De meldkamer van Sitech is boven de brandweerkazerne gelokaliseerd. In de meldkamer komen alle alarmen binnen. Tijdens een calamiteit gebruikten de centralisten een tiental systemen om een calamiteit af te handelen.

Realisatie tijdwinst
vhp human performance stelde na diepte-interviews met de centralisten de functionele specificaties op voor één overkoepelende grafische user interface. Deze user interface is de omgeving waar alle handelingen van de centralisten bij elkaar komen. Snel en adequaat handelen zijn de kernwaarden en in de specificaties is de lat hoog gelegd. Bosch Security Systems heeft het systeem gemaakt en geleverd. Bosch heeft een compleet nieuw systeem ontwikkeld rondom de basisprocessen van de meldkamer. De centralist hoeft nu na realisatie niet meer allerlei applicaties te openen of aantekeningen voor rapportages te maken: de Crisismaster presenteert wat de centralist nodig heeft en deze kan direct handelen. Resultaat: pure tijdwinst op cruciale momenten.

Gert Jan de Vries van Bosch kijkt terug op een interessante en uitdagende periode: “Het was een grote stap voor ons, maar het heeft tot een prachtig product geleid. Een dergelijke insteek kan voor veel organisaties nuttig zijn, ook voor Netcentrisch Werken. De samenwerking tussen de partijen heeft tot een prima resultaat geleid.”

Resultaat
Math Dusak is content met het resultaat: “Sinds we de Crisismaster hebben, werken we sneller en hebben we tegelijkertijd betere controle over de bestrijding van de calamiteit. Bovenal leveren we op tijd alle belanghebbenden de juiste informatie. De interface voldoet aan alle verwachtingen.”
0

Smart City
In de nieuwe meldkamer stadsbeheer van de gemeente Alkmaar worden Parkeerbeheer en Stadstoezicht gezamenlijk ondergebracht. De Gemeente Alkmaar vroeg vhp human performance een functioneel ontwerp te maken voor de inrichting van de meldkamer stadsbeheer.

In samenwerking met de stuurgroep en de projectgroep is nagedacht over werkuitvoering in de toekomst. Dat betreft het aantal werkplekken voor de verschillende taken, de samenwerking tussen de verschillende werkplekken en de ICT-systemen voor iedere werkplek.

Met dit schema heeft vhp human performance de inrichting verder uitgewerkt in een functioneel Programma van Eisen en een ontwerp.
0

Smart City
In Maastricht zijn zowel de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio Limburg-Zuid als het het politieservicecentrum ondergebracht in het nieuwe meld- en coördinatiecentrum. Het servicecentrum is nu een multidisciplinair ‘front office’ voor de gemeenschappelijke meldkamer. Veiligheidsregio Limburg-Zuid vroeg vhp human performance ondersteuning bij het ontwikkelen en vertalen van deze visie naar het ontwerp voor het meld- en coördinatiecentrum.

vhp human performance onderzocht onder meer:
– De functionele relaties tussen de disciplines
– De beste positie van werkplekken in de ruimte
– De bezetting van de werkplekken in reguliere situaties en tijdens opschaling

In het plan voor inrichting van de meldkamer en het servicecentrum kunnen werkplekken voor meerdere rollen worden ingezet.
0