Your address will show here +12 34 56 78
Over VHP, Smart Industry
We zien bij onze opdrachtgevers een groeiende aandacht voor Lean Six Sigma. Begrijpelijk, want bij Lean draait het om het verkrijgen van lange termijn rendement en het efficiënt realiseren van bedrijfsdoelstellingen zoals tevreden klanten en medewerkers en betere financiële prestaties.

Het toepassen van Lean vraagt om verandering van organisatie en werkwijze, het kan immers beter. Dit gaat vaak gaat mis omdat er wel veel aandacht is voor kostenbesparing, maar te weinig voor de mensen die Lean moeten gaan werken. Het gevolg is dat de kwaliteit en creativiteit van mensen om te leren, innoveren en te verbeteren niet wordt benut. Terwijl juist in deze tijd, organisaties flexibel moeten inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden.

Integrale aanpak
Lean Six Sigma vereist daarom een integrale aanpak, nieuw gedrag en het creëren van omstandigheden waarin mensen kunnen excelleren. Door de kennis en kunde te combineren over Lean Six Sigma, Human Performance en gedragsverandering, zorgen LeanDirect en vhp human performance voor deze integrale aanpak. Dat doen we door multidisciplinaire teams in te zetten met gecertificeerde Black Belts en ervaren specialisten in gedragskunde, organisatiepsychologie, bewegingswetenschap en industrieel ontwerp.

Waardecreatie
Uw medewerkers krijgen tijd om waarde toe te voegen aan uw organisatie. Dit doen we door tijdverslindende processen te vereenvoudigen.

Wij inventariseren samen met u de talenten binnen uw organisatie. Deze talenten geven wij de mogelijkheid om in hun eigen tijd Green of Black Belt te worden zodat zij zelf verbetertrajecten in uw organisatie kunnen doorvoeren. Desgewenst met coaching door onze ervaren experts.

Door de disciplines Lean Six Sigma en Human Factors slim te combineren creëren wij technische en IT omstandigheden die de productiviteit verhogen. Wij onderbouwen vooraf de business case.
0

Smart Industry
In de Gloeierij van TATA Steel werken vijf ploegen volcontinu. De ovenmannen, kraandrijvers en consolisten ervaren fysieke en mentale klachten. Breng de oorzaak in beeld en realiseer oplossingen.

Projectmatig denken en werken
Elke ploeg bestaat uit een consolist, twee kraandrijvers en twee ovenmannen die gloeiovens aan- en afkoppelen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van ergonomische knelpunten en dat er een moppercultuur was in samenhang met onvoldoende aansturing vanuit het management. De essentie van de gekozen aanpak is dat de medewerkers geleerd hebben projectmatig te denken en te werken.

Eigenaarschap bij het oplossen van de knelpunten
Door medewerkers zelf zijn onder begeleiding van vhp human performance knelpunten in kaart gebracht. In een stuurgroep met het management werd besloten welke projecten uitgevoerd worden, met welk budget en met welk resultaat. Er zijn vervolgens door zes projectgroepen zes projecten uitgevoerd. Steeds met goede resultaten, zowel op technisch, organisatorisch als gedragsmatig gebied. De medewerkers bleven op de hoogte van de projectresultaten, onder meer via een flatscreen in hun sociale ruimte.
0