Your address will show here +12 34 56 78
Smart City
De Gemeente Ede voert gefaseerd Het Nieuwe Werken (HNW) in. Een eigentijdse kantoorinrichting, moderne ICT-middelen en een cultuurverandering moeten leiden tot een meer flexibele en slagvaardige organisatie.

Pilot
Er is gestart met een pilot in één bouwdeel. Na de verbouwing van dit bouwdeel is vhp human performance gevraagd een op HNW gerichte RI&E uit te voeren. De verbeterpunten uit de RI&E worden meegenomen bij de verbouwing van de andere bouwdelen en invoering van HNW.

Spreek elkaar aan op gedrag
Een belangrijk resultaat is dat HNW positief ervaren wordt. Een aandachtspunt is het hinderlijke geluid, onder meer veroorzaakt door pratende collega’s. Dat kan worden opgelost door de juiste materiaalkeuze en een juiste inrichting van de ruimte. Ook zijn voldoende spreekkamers nodig om overleg aan bureaus te voorkomen. Het elkaar aanspreken op gedrag is daarbij essentieel. Juist daarom is het erg belangrijk de medewerkers mee te nemen in het hele veranderproces dat HNW met zich meebrengt.
0

Smart City
Ieder jaar komen zo’n 200.000 mensen in de gemeente Haarlem naar het stadskantoor. Zij worden geholpen door een team van 40 medewerkers die verschillende producten verstrekken zoals rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsregister en parkeervergunningen. De dienstverlening verloopt meestal naar wens, maar in spitsuren kunnen de wachttijden aan de balies aardig oplopen. De politiek nam een radicaal besluit en stemde in met een geheel nieuwe opzet voor deze eerste opvang van de burger. Gelijk met de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor in oktober 2010 worden de burgers niet meer aan een balie geholpen. Zij moeten zich melden bij een selfservicezuil en kunnen daar aangeven waarvoor ze komen. Sommige zaken kunnen zij geheel zonder ambtenaar afhandelen. Natuurlijk zullen er altijd gastvrouwen en -heren aanwezig zijn om de burgers te ondersteunen in het gebruik van de zuil. Zij kunnen zo langzaam aan het nieuwe systeem wennen. VHP is als partner betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de digitale selfservicezuilen. Binnen een nieuw bedrijf dat hiervoor is opgericht, hebben wij de rol van business-developers. Verder verzorgen wij het ontwerp van de wizards, waarmee de gebruiker door het systeem wordt geleid. Bovendien helpt VHP de gemeente bij de uitwerking en implementatie van alle processen die op de achtergrond binnen de eigen organisatie plaatsvinden.
0

Smart City
Binnen het kantoorgebouw Raakspoort worden klachten ervaren op het gebied van binnenklimaat, geluid en werkplekverlichting. Het nieuwe gebouw is een jaar geleden door de gemeente Haarlem in gebruik genomen. De inrichting van het gebouw is ingericht naar de filosofie van Het Nieuwe Werken. Er zijn flexwerkplekken verdeeld over grote en kleinere open ruimtes, concentratiewerkplekken en overlegplekken. Bij veel nieuwe kantoorgebouwen met open ruimtes staan klimaat en geluid in de topdrie van ervaren klachten. De gemeente Haarlem wil zorgen voor een gezond gebouw waar medewerkers optimaal kunnen werken. Zij heeft VHP daarom gevraagd de klachten te onderzoeken en oplossingen te geven. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd en vragenlijsten afgenomen. De oplossingen hebben onder meer betrekking op gerichte verbeteringen aan de klimaatinstallatie, de verlichting en het maken van gedragsafspraken over het maken van geluid in een open ruimte. De gemeente Haarlem gaat deze oplossingen implementeren.
0

Smart City
In de nieuwe meldkamer stadsbeheer van de gemeente Alkmaar worden Parkeerbeheer en Stadstoezicht gezamenlijk ondergebracht. De Gemeente Alkmaar vroeg vhp human performance een functioneel ontwerp te maken voor de inrichting van de meldkamer stadsbeheer.

In samenwerking met de stuurgroep en de projectgroep is nagedacht over werkuitvoering in de toekomst. Dat betreft het aantal werkplekken voor de verschillende taken, de samenwerking tussen de verschillende werkplekken en de ICT-systemen voor iedere werkplek.

Met dit schema heeft vhp human performance de inrichting verder uitgewerkt in een functioneel Programma van Eisen en een ontwerp.
0