Home / Diensten / Fysieke Arbeid & Logistiek / Logistieke oplossingen

Logistieke oplossingen

Goederen moeten van A naar B, bij u in het gebouw, naar het magazijn of naar een van uw afnemers. vhp stroomlijnt dit proces voor u.

vhp Human Performance is een landelijk erkend specialist in het realiseren van een werkplek, productielijn en/of productielocatie waar zowel op comfortabele als efficiëntie wijze gewerkt kan worden. In de vhp aanpak wordt zowel gekeken naar een gezonde werkplek (analyse fysieke belasting, mentale werkbelasting) maar ook naar mogelijkheden tot procesverbetering volgende de Lean Manufacturing methode. Deze aanpak resulteert in toegevoegde waarde in de vorm van meer productiviteit, een grotere efficiëntie, én in meer arbeidstevredenheid voor medewerkers. De meerwaarde van onze aanpak is dat (her)ontwerp van de werkplek en/of productielijn niet alleen gericht is op de gezondheid van medewerkers, maar dat ook het productieproces efficiënter verloopt. Een bijzondere kwaliteit van vhp is dat wanneer er geen oplossing voor u te koop is, dat vhp zorgt dat deze gemaakt wordt. U krijgt geen rapport, maar een oplossing!