Veiligheidsbewustzijn

Eerst een visie op veilig en gezond werken. Dan zorgen dat risico’s worden herkend op de werkvloer, concrete do’s en don’t’s afspreken en elkaar daar op aanspreken: de vhp-aanpak!

Veilig werken vraagt een goede balans tussen techniek, organisatie en gedrag. Met onze mensgerichte aanpak versterken wij het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, leidinggevenden en management. Wij dragen bij aan een cultuur waarin veilig werken en onderling aanspreken op gedrag heel normaal is Dit leidt tot minder risico’s, minder ongevallen en minder verzuim.

Wij doorlopen met onze opdrachtgevers veelal de onderstaande processtappen: Borgen van een organisatie brede visie op veilig en gezond werken. Is die visie aanwezig dan zorgen we dat risico’s worden herkend op de werkvloer. Na deze onderkenning en herkenning van de risicio’s worden concrete do’s en don’t’s afgesproken. Tenslotte borgen we dat men elkaar daar op de werkvloer op aanspreekt: Afspraken Maken En Nakomen (AMEN)!