Procesverbetering

Elimineren van activiteiten die te weinig waarde toevoegen aan het (eind)product of dienst.

In een productielijn moeten techniek, werkmethoden en materiaalstromen volledig op elkaar zijn afgestemd. Alleen het technisch inrichten van de opeenvolgende bewerkingsstappen is onvoldoende om een productielijn te ontwerpen. vhp neemt in het ontwerp zaken als klantvraag, voorraad, productontwerp, kwaliteit, betrouwbaarheid, capaciteit, logistiek, omstellen en onderhoud mee. Aansluitend bij uw Lean Six Sigma trajecten. En bij het uiteindelijke ontwerp worden eindgebruikers nauw betrokken.