Your address will show here +12 34 56 78
Smart City, Smart Mobility
Toenemende digitalisering creëert grote hoeveelheden data. Door inzichten die ontstaan door het analyseren van deze data kunnen we ons leven slimmer, beter, duurzamer, aangenamer en veiliger maken. Je moet dan wel goed bedenken welke analyse je gaat maken, en daar vervolgens de juiste conclusies uit trekken.

Zelflerende software

Het analyseproces wordt steeds verder geautomatiseerd doordat de datahoeveelheid én de complexiteit van de analyses toenemen. Software wordt daarom steeds slimmer gemaakt en kan het analyseproces zelf bijsturen. Je kunt je afvragen of in de toekomst hier nog mensen bij nodig zijn.

Als mensen de grip verliezen…

Wij zijn echter van mening dat de mens grip moet blijven houden op dergelijke digitale processen. We moeten blijven begrijpen welke analyses de software maakt en waarom bepaalde conclusies worden getrokken. Het gevaar dat ontstaat wanneer mensen de regie verliezen is pijnlijk duidelijk geworden bij de bankencrisis. Één van de oorzaken was namelijk dat financiële producten zo complex waren geworden dat mensen niet meer snapten wat ze kochten en verkochten.

Inzicht bieden

Stel daarom hoge eisen aan de gebruikersinterface van analysesoftware. Deze moet helder inzicht geven in het analyseproces aan zowel software-engineers als beleidsmedewerkers; welke parameters zijn gebruikt en wat betekenen deze? Maak het daarnaast mogelijk voor mensen om op een intuïtieve manier de parameters te veranderen en maak direct de resultaten daarvan inzichtelijk.

SecuRadar

Vanuit vhp human performance helpen we onze klanten om de menselijk maat niet uit het oog te verliezen door bijvoorbeeld de gebruikersinterface te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van SecuRadar.
0

Smart Mobility
Van de waan van de dag…
Voor organisaties zoals Rijkswaterstaat waar operationele taken altijd doorgang moeten vinden is innoveren lastig. Je hebt immers vaak te maken met de waan van de dag. Bovendien is het al moeilijk genoeg om bij te blijven, laat staan voorop te lopen. In de verkeerscentrale Zuid Nederland hebben ze daar een mooie oplossing voor gevonden. Deze verkeerscentrale, gesitueerd op de Automotive campus in Helmond, heeft naast het operationele deel ook een innovatief deel: de Innovatiecentrale keep reading
0

Smart Mobility
Bruggen en sluizen worden steeds meer op afstand bediend vanuit bediencentrales. Zo ook in Provincie Noord-Holland. Daar worden straks 33 bruggen en 7 sluizen vanaf de nieuw te bouwen bediencentrale in Heerhugowaard bediend.

Werk verandert door centralisatie
Het centraal bedienen van bruggen en sluizen verandert enorm het werk van de medewerkers. Zij moeten vaak op basis van camerabeelden beslissen of een brug of sluis geopend kan worden. Bovendien gaan medewerkers in een bediencentrale meestal niet één brug of sluis bedienen, maar verschillenden bruggen en sluizen. Soms achter elkaar, soms zelfs tegelijkertijd. Zeker bij veel scheepvaartverkeer kan de werkbelasting dan van tijd tot tijd enorm toenemen.

Eenvoudige bediening, complexe taak
Bruggen en sluizen bedienen lijkt dan wellicht eenvoudig, maar is een complexe en verantwoordelijke taak. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van bediencentrales optimaal worden ondersteund en veilig kunnen werken. Voor Provincie Noord-Holland heeft vhp human performance daarom de functionele uitgangspunten voor deze bedienlocatie opgesteld.

Zo kunnen de medewerkers bij Provincie Noord Holland prettig, veilig en efficiënt werken.
0

Smart Mobility
Sinds het brugongeval aan de Den Uylbrug is één ding duidelijk: de veiligheid rondom beweegbare bruggen moet beter. Ondanks de aandacht voor de risico’s bij het realiseren van bruggen, lukt het onvoldoende om ongevallen te voorkomen.   vhp human performance organiseerde een themamiddag waarin brugbeheerders, brugbedienaren en experts uit verschillende disciplines over dit onderwerp met elkaar in gesprek gingen.   Er blijkt behoefte aan een platform om kennis te delen tussen brugbeheerders en om structureel meer samen te werken. Zo willen we gezamenlijk komen tot een landelijk uniform bedienconcept en een integrale veiligheidsanalyse. Bovendien willen we elkaar op de hoogte blijven houden over alle ontwikkelingen en innovaties die het werk veranderen van brugwachter tot verkeersmanager. Eerste stappen zijn gezet door het opzetten van een LinkedIngroep ‘Veilige bruggen en sluizen’ en een ronde tafel gesprek met een aantal brugbeheerders. Om dit te veroorzaken zal vhp human performance hiertoe het initiatief nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte!
0

Smart Mobility
Radarbegeleiding van de scheepvaart en bediening van sluizen en bruggen gebeurt voornamelijk nog lokaal. Rijkswaterstaat (RWS) wil een geïntegreerde aanpak vanuit een aantal regionale verkeersmanagementcentrales. RWS vroeg VHP daarom grafische user interfaces voor toekomstige verkeersmanagementcentrales te ontwerpen, specificeren en prototypen. De ontwerpen van VHP kennen één overkoepelende filosofie voor de softwarebediening. Daarin staat de nautische kaart centraal. Op deze kaart worden diverse belangrijke gegevens geprojecteerd. Voor een eerste toetsing bouwde VHP prototypen van het ontwerp. Het ontwerp voor de grafische interface is een volledig functioneel Programma van Eisen, geschikt voor alle functionarissen. RWS bouwt in de volgende fase van het project een simulator om het ontwerp verder te testen.
0

Smart Mobility
Provincie Noord-Holland wil alle beweegbare bruggen en sluizen in Noord-Holland (in totaal 66 objecten) 24/7 op afstand gaan bedienen vanuit een beperkt aantal centrales. De provincie verwacht op deze wijze het scheepvaartverkeer tegen aanvaardbare kosten betere dienstverlening te kunnen bieden. De scope van fase 1 is de afstandsbediening van 28 bruggen.

De eerste vraag is: wat zijn de beste plekken voor de centrales en hoe groot moeten die worden? VHP heeft uitgezocht hoeveel centrales nodig zijn en wat de bijpassende optimale clustering van de objecten is. In de keuze voor de locaties is onder meer gekeken naar de bouwkundige kosten en naar het aantal operators dat straks gehuisvest moet worden. Hiervoor is een werklastberekening gemaakt.

De provincie weet nu in welke gebouwen ze moet investeren en welke inspanningen nodig zijn op het vlak van Human Resources. De volgende stap is het opstellen van een bedienconcept voor de nieuwe centrales.
0

Smart Mobility
Het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van Rijkswaterstaat houdt de verkeerssituatie van de snelwegen in Nederland in de gaten. Bij files en ongevallen geeft het actuele verkeersinformatie door aan onder meer de ANWB, de Verkeersinformatiedienst en TomTom. Die zorgen er vervolgens voor dat de juiste informatie via radio, internet en navigatiesystemen bij de weggebruiker terechtkomt.

Information overload
Om tot verkeersinformatie te komen, maakt de VCNL gebruik van verschillende systemen. Voorbeelden hiervan zijn detectielussen in het wegdek of camerabeelden van de weg. De informatie van deze systemen komt samen op de werkplek van de wegverkeersleiders. Hiermee beoordelen zij de situatie op de weg en verwerken zij dit op tijd tot nuttige verkeersinformatie voor gebruikers. Bij grote drukte op de weg is het voor hen lastig de grote hoeveelheid informatie te verwerken. Zeker omdat elk systeem een eigen beeldscherm heeft, ontbreekt de samenhang in de informatie voor de wegverkeersleiders. Het risico bestaat dan dat zij het overzicht verliezen en fouten maken.

Bedienfilosofie
Om betrouwbare en bruikbare verkeersinformatie te kunnen blijven verstrekken, heeft vhp human performance in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe grafische user interface ontworpen. In workshops is met de wegverkeersleiders per stap in het werkproces bepaald welke informatie zij nodig hebben. Ook is vastgelegd welke handelingen zij moeten verrichten om van data uit systemen tot bruikbare verkeersinformatie te komen.

Daarna heeft vhp human performance een bedienfilosofie opgesteld. Nadat de wegverkeersleiders en hun leidinggevenden hier goedkeuring aan hadden gegeven, heeft vhp human performance dit verder uitgewerkt in een functioneel ontwerp. De samenhang in de informatiepresentatie is een van de belangrijkste verbeterpunten van het ontwerp. Hierdoor is de manier waarop de wegverkeersleider op een snelle en handige manier het werkproces doorloopt, sterk verbeterd.

Draagvlak
Het uiteindelijke ontwerp kon rekenen op een groot draagvlak van de wegverkeersleiders, mede dankzij de proefwerkplek die VCNL heeft geplaatst. Doel van Rijkswaterstaat en vhp human performance is hiermee u als weggebruiker via radio, internet en navigatiesystemen de beste informatie te geven zodat u vlot van A naar B komt.
0