Your address will show here +12 34 56 78
Smart Health
Een intensive care is een zeer complexe omgeving. Patiënten met uiteenlopende ziektebeelden worden op de IC, soms langdurig en intensief, behandeld. De patiënten worden continu verzorgd, behandeld en bewaakt door een gespecialiseerd IC team, met behulp van geavanceerde apparatuur. Het doel is om patiënten te stabiliseren, zodat zij terug kunnen keren naar een Medium Care of een verpleegafdeling. In deze omgeving, waarin de organisatiestructuur ingewikkeld is, de techniek een overheersende rol speelt en de ruimte beperkt is, wordt het uiterste van het team gevergd, omdat de consequenties groot zijn.

De randvoorwaarden op orde
Om deze rol te kunnen vervullen en de zorg optimaal te kunnen verlenen, is het belangrijk dat de randvoorwaarden op orde zijn. Dit betekent dat de indeling van de ruimtes en de opstelling van apparatuur en benodigdheden zo goed mogelijk moet zijn afgestemd op niet alleen de patiënt, maar ook de verpleegkundige. Vaak is het echter zo dat de functionaliteit van de apparatuur om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid voor de verpleegkundige, die daardoor bijvoorbeeld ongunstige houdingen moet aannemen.

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
Op een 24-uurs afdeling als de intensive care kan niet alles worden gepland, verpleegkundigen zijn wel hoofdverantwoordelijk voor één patiënt maar delen de zorg voor alle patiënten op de afdeling. Tussen de geplande artsenrondes, onderzoeken en bezoekuren door worden er behandelingen aangepast, patiënten verzorgd en de gezondheid gemonitord om waar nodig in te kunnen grijpen. Dit vraagt om een cultuur waarin de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Niet alleen rondom het primaire verpleegproces, maar ook het beheer van de medicijn-, steriele en niet-steriele voorraad en het beheer van beperkt beschikbare apparatuur en hulpmiddelen die voor meerdere patiënten gebruikt worden. Niemand wil misgrijpen op een cruciaal moment.

Een integrale benadering
Deze afspraken beperken zich bovendien niet tot de afdeling en het team van verpleegkundigen. Ook moeten de bezoekers geïnformeerd worden, moet er afstemming met artsen plaatsvinden en wordt er overlegd met bijvoorbeeld de radiologen, laboranten en apothekers buiten de afdeling. De uitdaging in zo’n hectische omgeving, waar de zorg voor de patiënt altijd op de eerste plaats komt, is om tijdens het runnen van de afdeling ook oog te houden voor fysieke en mentale belasting van de verpleegkundigen, te zorgen voor een open cultuur waarin prettig samengewerkt wordt en ruimte creëren voor het oppakken van verbeteringen. Kortom: er is een integrale benadering nodig. Alleen dan kan de verpleegkundige de optimale zorg blijven bieden. Ook behoefte aan een integrale aanpak? Neem gerust contact op met Nicolien de Langen.
0

Smart Health
Iedereen komt wel eens aan de balie van een ziekenhuis, huisartsenpost of GGD. Misschien heb je je weleens geërgerd wanneer iemand kon meeluisteren toen je je aanmeldde bij de huisarts. Maar heb je je ook weleens afgevraagd waarom de assistente bij de spoedeisende hulp achter glas zit?

Patiënt én medewerkers
Bij de inrichting van ruimtes en systemen speelt niet alleen de gebruikerservaring van de patiënt of bezoeker een rol, maar ook die van de medewerker. Om op een vriendelijke manier de beste zorg te kunnen verlenen, moet de werkomgeving wel zo ingericht zijn, dat de medewerker dit op een prettige en bovenal veilige manier kan doen. En daar komt best wat bij kijken. Infectiepreventie bijvoorbeeld: als jij vermoedt dat je ziek bent, moet het natuurlijk niet zo zijn dat je de assistente ook direct aansteekt als je langskomt.

Afweging
Vaak is hier ook sprake van tegenstrijdige eisen en wensen: het glas bij de balie voorkomt wel bovenstaande, maar is ook minder vriendelijk richting de bezoeker. Een scherm tussen de balies is misschien wel prettig voor jouw privacy, maar zo ziet de medewerker wel minder goed wie er binnenkomt. Steeds moet een afweging gemaakt worden tussen bijvoorbeeld veiligheid en klantvriendelijkheid.

Bekijk het eens van de andere kant
Bij het ontwerpen van systemen en omgevingen proberen wij al deze factoren mee te nemen, voor de mensen aan beide zijden van de balie. Soms kan het daardoor zo zijn dat jij net iets verder moet reiken om je ponskaart aan te geven, zodat de assistente dit iets minder vaak hoeft te doen. Andersom zet hij/zij ook vaak graag een extra stapje voor jou. Mocht iets voor jou als bezoeker dus eens wat minder gebruiksvriendelijk zijn: bekijk het dan eens van de andere kant.

Wil je het ook eens van de andere kant bekijken? Neem gerust contact op met Manon Kühne.
0

Smart Health
Het is veel in het nieuws: de werkdruk in de zorg is hoog en neemt toe. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de veranderingen die gaande zijn. Patiënten worden mondiger en veeleisender. Ziekenhuizen gaan zich steeds verder specialiseren. En er komt steeds meer aandacht voor efficiënter werken, om de kostenontwikkeling het hoofd te bieden. Op de zorg zelf wordt niet bezuinigd, maar wel op de staftaken. Deze verschuiven dan richting de zorgverleners, die het al zo druk hebben.

Kansen
En dan loop je tegen grenzen aan. Werk moet snel en onder tijdsdruk uitgevoerd worden. Digitalisering en nieuwe technieken vragen om andere kennis en competenties. Hulpmiddelen om fysiek zwaar werk lichter te maken worden onder tijdsdruk toch maar even niet gebruikt. Dat is jammer. Wij denken dat nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën juist kansen bieden om het werk prettiger te maken.

Rondetafelgesprek
Hierover willen we graag in gesprek. Daarom organiseren we op 9 maart aan het eind van de middag een rondetafelgesprek. Het doel is om met een aantal ziekenhuizen of andere zorgaanbieders de uitdagingen en de ‘best practices’ te delen. Wij zullen laten zien hoe werkbelasting gemeten kan worden. En vooral: hoe je met hele gerichte maatregelen aan de slag kunt om de werkdruk te verlagen.

Wilt u meepraten en meedenken hierover? Dat kan! Stuur ons een mail naar patrickpunte@vhphp.nl. Dan ontvangt u binnenkort een uitnodiging met details (locatie en tijdstip).
0

Smart Health
Apparatuur, kastjes of gewoon te krap bemeten. Het komt regelmatig voor dat een verpleegkundige in een ziekenhuis te weinig ruimte heeft om goed te kunnen werken.

Goede zorgkwaliteit én kosten besparen
Het Haga ziekenhuis houdt daarom al tijdens het ontwerpproces rekening met functionaliteit en arbeidsomstandigheden. Aanpassingen achteraf worden zo beperkt. Dit komt de kwaliteit van de zorg direct ten goede en zo worden bovendien kosten bespaard.

Design authority
VolkerWessels heeft in opdracht van het Haga Ziekenhuis een grootschalige renovatie en de nieuwbouw van het kinderziekenhuis doorgevoerd. In de rol van ‘design authority’ bewaakte vhp human performance daarbij namens het Haga Ziekenhuis de functionaliteit van het ontwerp. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de architect. Vooral de sanitaire ruimte was een uitdaging. Voor deze ruimte werd een proefopstelling gemaakt. Hieruit bleek direct dat het ontwerp van één van de sanitaire ruimtes te klein was. In overleg met de architect en het Haga Ziekenhuis is het ontwerp aangepast.
0

Smart Health
Bijna de helft van de verpleegkundigen van de afdeling neonatologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) heeft klachten aan de nek of schouders. Daarom is vhp human performance gevraagd om oplossingen te bedenken om de werkzaamheden minder belastend te maken.

Schetsontwerp
In een gericht project werden de problemen door ons geanalyseerd, conceptoplossingen gegenereerd en schetsen met voorlopige ideeën uitgewerkt. De beste oplossingen zijn door ons verder uitgewerkt in een schetsontwerp en vervolgens gepresenteerd aan management en medewerkers.

Materialenkarretje
Langdurig en staand in een onhandige houding aan de couveuse werken was het voornaamste probleem. Daarnaast was vooral de beperkte bewegingsruimte rondom de couveuse en de positie van de apparatuur een knelpunt. De oplossingen lagen in het aanpassen van de couveuse, het plaatsen van een efficiënt materialenkarretje en het verbeteren van de aansluitingen van apparatuur.

Het AZM is tevreden over de praktische aanpak en de oplossingen en heeft deze dan ook doorgevoerd.

Wilt u ook minder fysieke klachten voor uw medewerkers? Neem gerust contact met Nicolien de Langen.
0