Your address will show here +12 34 56 78
Smart Health
Apparatuur, kastjes of gewoon te krap bemeten. Het komt regelmatig voor dat een verpleegkundige in een ziekenhuis te weinig ruimte heeft om goed te kunnen werken.

Goede zorgkwaliteit én kosten besparen
Het Haga ziekenhuis houdt daarom al tijdens het ontwerpproces rekening met functionaliteit en arbeidsomstandigheden. Aanpassingen achteraf worden zo beperkt. Dit komt de kwaliteit van de zorg direct ten goede en zo worden bovendien kosten bespaard.

Design authority
VolkerWessels heeft in opdracht van het Haga Ziekenhuis een grootschalige renovatie en de nieuwbouw van het kinderziekenhuis doorgevoerd. In de rol van ‘design authority’ bewaakte vhp human performance daarbij namens het Haga Ziekenhuis de functionaliteit van het ontwerp. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de architect. Vooral de sanitaire ruimte was een uitdaging. Voor deze ruimte werd een proefopstelling gemaakt. Hieruit bleek direct dat het ontwerp van één van de sanitaire ruimtes te klein was. In overleg met de architect en het Haga Ziekenhuis is het ontwerp aangepast.
0

Smart Health
Bijna de helft van de verpleegkundigen van de afdeling neonatologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) heeft klachten aan de nek of schouders. Men vroeg VHP daarom om oplossingen te bedenken om de werkzaamheden minder belastend te maken. In een gericht project werden de problemen door VHP geanalyseerd, conceptoplossingen gegenereerd en schetsen met voorlopige ideeën uitgewerkt. De beste oplossingen zijn door VHP verder uitgewerkt in een schetsontwerp en zijn vervolgens gepresenteerd aan management en medewerkers. Langdurig en staand in een onhandige houding aan de couveuse werken was het voornaamste probleem. Daarnaast was vooral de beperkte bewegingsruimte rondom de couveuse en de positie van de apparatuur een knelpunt. De oplossingen lagen in het aanpassen van de couveuse, het plaatsen van een efficiënt materialenkarretje en het verbeteren van de aansluitingen van apparatuur. Het AZM is tevreden over de praktische aanpak en de oplossingen van VHP en heeft deze dan ook doorgevoerd.
0