Your address will show here +12 34 56 78
Smart City
Op 2 november 2016 is de cameratoezichtcentrale van Gemeente Rotterdam officieel geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. vhp human performance maakte het ontwerp van de ruimte en de werkplekken.

Het ‘oog’
Hoe de mensen in de nieuwe ruimte optimaal zouden gaan samenwerken is in beeld gebracht tijdens interviews en workshops met de eindgebruikers. Door deze gesprekken ontstond de gedachte om de supervisors centraal in de ruimte te plaatsen en de operators in een ovaal hier omheen. Samen vormen ze ‘het oog’, wat meteen een toepasselijke naam voor de ruimte werd. De nieuwe centrale is zeer goed ontvangen door de eindgebruikers.

Trots
TV Rijnmond maakte een korte impressie van de opening. Bekijk hier het filmpje Rotterdam brengt cameratoezicht samen op een plek. Gemeente Rotterdam is met recht erg trots op deze nieuwe cameratoezichtcentrale. En wij met hen!

Heeft u ook vragen over het werken in control rooms of centrales? Neem dan gerust contact op met Marrieke van Geel.
0

Smart City, Smart Mobility

Al decennia is er behoefte aan meer en snellere verbindingen over (of onder) het IJ. De grootste behoefte ligt nu bij fietsers en voetgangers, die op de veerpont zijn aangewezen. Deze heeft slechts beperkte capaciteit waardoor soms lange wachttijden ontstaan. De gemeente heeft daarom besloten een brug over het IJ te realiseren. Hierin liggen wel wat uitdagingen, omdat zowel het scheepvaartverkeer als het landverkeer intensief is in dit gebied (zie onderstaande timelapse van het scheepvaartverkeer op het IJ).

Tegenstrijdige eisen en belangen
De grootste uitdaging is dat een dergelijke brug aan veel, mogelijk tegenstrijdige, eisen moet voldoen. De brug moet mooi, veilig, goed geconstrueerd, effectief, duurzaam, eenvoudig in onderhoud zijn én de scheepvaart en het landverkeer mogen er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Als het gaat om hinder voor de scheepvaart is de doorvaarthoogte van belang. Hoe hoger, hoe meer schepen er onderdoor kunnen varen, maar hoe meer moeite fietsers zullen hebben om dit hoogteverschil te overbruggen. Waarschijnlijk zal deze hoogte niet voldoende zijn voor alle schepen en zal een deel van de brug open moeten kunnen. Hier ondervindt het landverkeer dan weer hinder van.

Human factor bij beweegbare bruggen
Vanuit vhp performance hebben we veel te maken met beweegbare bruggen. Bij veilige en vlotte bediening van bruggen is van belang dat de Human Factors voldoende aandacht krijgen. Zo zal de bedienaar voldoende zicht op de verkeerssituatie rondom de brug moeten hebben. Maar het moet ook duidelijk zijn voor voetgangers en fietsers wat er van hen wordt verwacht als de brug opengaat. 

Een interessant mobiliteitsprobleem dus. Mijn advies zou zijn om vanaf idee tot en met realisatie alle aspecten zorgvuldig af te wegen en geen concessies te doen als het gaat om de veiligheid.

 

0

Smart City
vhp human performance en TriOpSys hebben de handen ineengeslagen om SecuRadar te ontwikkelen. SecuRadar is een softwareapplicatie en werkwijze die beleidsmedewerkers van gemeenten ondersteunen in het ontwikkelen van een goed beeld van de actuele veiligheidssituatie in de wijk of stad. In de softwareapplicatie kunnen alle relevante databronnen die iets kunnen zeggen over de veiligheid worden gekoppeld aan een plattegrond van de gemeente, wijk of buurt. Met deze plattegrond kunnen beleidsmakers op basis van gedegen informatie begrijpen wat er zich in een stad of wijk afspeelt, ontwikkelingen en trends in veiligheid ontdekken.

Security Story Telling
Binnen SecuRadar ontwikkelen wij ook Security Story Telling. Dit is een werkwijze om met een multidisciplinair team te begrijpen wat er in een wijk of stad aan de hand is. Hiermee gebruiken wij de kracht van mensen om patronen te herkennen en nieuwe en onverwachte combinaties van veiligheidsindicatoren te maken. Security Story Telling maakt het mogelijk om bewoners van een wijk te betrekken.

Benut de kracht van technologie en de creativiteit van mensen
De kracht van SecuRadar zit hem in het ondersteunen van de beleidsmedewerkers: informatie verzamelen, analyseren, maatregelen definiëren en evalueren. Veiligheidsbeleid kan hiermee planmatig en transparant worden opgesteld, gebaseerd op feiten en data. SecuRadar helpt de beleidsmedewerkers in het creëren van hypotheses en met het maken van logische koppelingen in data en (data)bronnen. Op basis hiervan kunnen gemeenten gericht beleid maken, passende maatregelen en interventies ontwikkelen en schaarse middelen met zo min mogelijk verspilling inzetten.
0

Smart City, Smart Mobility
Toenemende digitalisering creëert grote hoeveelheden data. Door inzichten die ontstaan door het analyseren van deze data kunnen we ons leven slimmer, beter, duurzamer, aangenamer en veiliger maken. Je moet dan wel goed bedenken welke analyse je gaat maken, en daar vervolgens de juiste conclusies uit trekken.

Zelflerende software

Het analyseproces wordt steeds verder geautomatiseerd doordat de datahoeveelheid én de complexiteit van de analyses toenemen. Software wordt daarom steeds slimmer gemaakt en kan het analyseproces zelf bijsturen. Je kunt je afvragen of in de toekomst hier nog mensen bij nodig zijn.

Als mensen de grip verliezen…

Wij zijn echter van mening dat de mens grip moet blijven houden op dergelijke digitale processen. We moeten blijven begrijpen welke analyses de software maakt en waarom bepaalde conclusies worden getrokken. Het gevaar dat ontstaat wanneer mensen de regie verliezen is pijnlijk duidelijk geworden bij de bankencrisis. Één van de oorzaken was namelijk dat financiële producten zo complex waren geworden dat mensen niet meer snapten wat ze kochten en verkochten.

Inzicht bieden

Stel daarom hoge eisen aan de gebruikersinterface van analysesoftware. Deze moet helder inzicht geven in het analyseproces aan zowel software-engineers als beleidsmedewerkers; welke parameters zijn gebruikt en wat betekenen deze? Maak het daarnaast mogelijk voor mensen om op een intuïtieve manier de parameters te veranderen en maak direct de resultaten daarvan inzichtelijk.

SecuRadar

Vanuit vhp human performance helpen we onze klanten om de menselijk maat niet uit het oog te verliezen door bijvoorbeeld de gebruikersinterface te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van SecuRadar.
0

Smart City
Paars
Ingewijden binnen Defensie weten het meteen: paars staat voor de samenwerking van verschillende krijgsmachtsdelen. Zo ook het Paars Partnerschap van zeven Regionaal Opleidingcentra uit heel Nederland. Zij hebben de handen ineengeslagen voor het opzetten van een Centrum voor Excellent Vakmanschap voor ICT en cyber. Tijdens de startconferentie zijn we ingegaan op de impact van digitalisering en de cyber risico’s die daaruit voortkomen.

Cyber uitdagingen
Er liggen best wat uitdagingen: het opleiden van talent met ’21st century skills’, een integrale aanpak voor cyber security management die naast techniek óók aandacht heeft voor mens en organisatie én het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn dat cyber dreigingen grote consequenties kunnen hebben.
0

Smart City
De Gemeente Ede voert gefaseerd Het Nieuwe Werken (HNW) in. Een eigentijdse kantoorinrichting, moderne ICT-middelen en een cultuurverandering moeten leiden tot een meer flexibele en slagvaardige organisatie.

Pilot
Er is gestart met een pilot in één bouwdeel. Na de verbouwing van dit bouwdeel is vhp human performance gevraagd een op HNW gerichte RI&E uit te voeren. De verbeterpunten uit de RI&E worden meegenomen bij de verbouwing van de andere bouwdelen en invoering van HNW.

Spreek elkaar aan op gedrag
Een belangrijk resultaat is dat HNW positief ervaren wordt. Een aandachtspunt is het hinderlijke geluid, onder meer veroorzaakt door pratende collega’s. Dat kan worden opgelost door de juiste materiaalkeuze en een juiste inrichting van de ruimte. Ook zijn voldoende spreekkamers nodig om overleg aan bureaus te voorkomen. Het elkaar aanspreken op gedrag is daarbij essentieel. Juist daarom is het erg belangrijk de medewerkers mee te nemen in het hele veranderproces dat HNW met zich meebrengt.
0

Smart City
Ieder jaar komen zo’n 200.000 mensen in de gemeente Haarlem naar het stadskantoor. Zij worden geholpen door een team van 40 medewerkers die verschillende producten verstrekken zoals rijbewijzen, uittreksels uit het bevolkingsregister en parkeervergunningen. De dienstverlening verloopt meestal naar wens, maar in spitsuren kunnen de wachttijden aan de balies aardig oplopen. De politiek nam een radicaal besluit en stemde in met een geheel nieuwe opzet voor deze eerste opvang van de burger. Gelijk met de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor in oktober 2010 worden de burgers niet meer aan een balie geholpen. Zij moeten zich melden bij een selfservicezuil en kunnen daar aangeven waarvoor ze komen. Sommige zaken kunnen zij geheel zonder ambtenaar afhandelen. Natuurlijk zullen er altijd gastvrouwen en -heren aanwezig zijn om de burgers te ondersteunen in het gebruik van de zuil. Zij kunnen zo langzaam aan het nieuwe systeem wennen. VHP is als partner betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de digitale selfservicezuilen. Binnen een nieuw bedrijf dat hiervoor is opgericht, hebben wij de rol van business-developers. Verder verzorgen wij het ontwerp van de wizards, waarmee de gebruiker door het systeem wordt geleid. Bovendien helpt VHP de gemeente bij de uitwerking en implementatie van alle processen die op de achtergrond binnen de eigen organisatie plaatsvinden.
0

Smart City
Bij de verhuizing van de Nederlandse ambassade in Brussel vroeg het Ministerie van Buitenlandse Zaken VHP om een functioneel ontwerp voor de receptie. De receptie is immers een belangrijk visitekaartje en moet dus een functionele, gezonde en professionele werkomgeving zijn. Samen met de opdrachtgever, eindgebruikers, architect en interieurarchitect zijn de functionele eisen bepaald voor de inrichting van de receptie. VHP maakte 3D-ontwerptekeningen voor de ruimte en de werkplekken. Na oplevering van de receptie waren de ervaringen van de medewerkers positief. Wel moesten zij wennen aan het in hoogte verstelbare werkblad.
0

Smart City
Binnen het kantoorgebouw Raakspoort worden klachten ervaren op het gebied van binnenklimaat, geluid en werkplekverlichting. Het nieuwe gebouw is een jaar geleden door de gemeente Haarlem in gebruik genomen. De inrichting van het gebouw is ingericht naar de filosofie van Het Nieuwe Werken. Er zijn flexwerkplekken verdeeld over grote en kleinere open ruimtes, concentratiewerkplekken en overlegplekken. Bij veel nieuwe kantoorgebouwen met open ruimtes staan klimaat en geluid in de topdrie van ervaren klachten. De gemeente Haarlem wil zorgen voor een gezond gebouw waar medewerkers optimaal kunnen werken. Zij heeft VHP daarom gevraagd de klachten te onderzoeken en oplossingen te geven. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd en vragenlijsten afgenomen. De oplossingen hebben onder meer betrekking op gerichte verbeteringen aan de klimaatinstallatie, de verlichting en het maken van gedragsafspraken over het maken van geluid in een open ruimte. De gemeente Haarlem gaat deze oplossingen implementeren.
0

Voor kantoorstoelen heeft vhp human performance heen eigen beoordelingssysteem waarmee wij stoelen testen op kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.

Om in te spelen op de ontwikkelingen, zijn er kantoorstoelen nodig die een groot instelbereik hebben, die monotoon administratief werk ondersteunen, maar ook stoelen die uitnodigen om te bewegen en die, ondanks een groot verstelbereik, toch eenvoudig in te stellen zijn op het moment dat meerdere mensen van een en dezelfde stoel gebruikmaken. Dit levert uitgangspunten voor een goede stoel op die soms tegenstrijdig aan elkaar lijken (of zijn).

Omdat er aan een goede stoel voor flexibel werken andere eisen gesteld worden, dan aan een kantoorstoel voor het werken op een vaste werkplek, heeft vhp twee beoordelingssystemen ontwikkeld.

Beide systemen zijn opgebouwd uit dezelfde zes onderwerpen, namelijk: duurzaamheid, comfort, antropometrie, gebruiksvriendelijkheid van de bediening, robuustheid en veiligheid. Aan de onderwerpen zijn echter andere weegfactoren toegekend en andere items uitgewerkt. Het beoordelingssysteem weegt de mate van afwijking en het belang van de afwijking voor elk onderwerp.

OnderwerpTraditionele vhp beoordelingssysteemvhp beoordelingssysteem voor flexwerken
Antropometrie / instelbereik29 (minimum vereiste score 19)20
Gebruiksvriendelijkheid bediening1426
Comfort2018
Veiligheid66
Robuustheid1312
Duurzaamheid / milieu1818
Totaal100100

Hieronder vindt u de door vhp beoordeelde kantoorstoelen met de score van het ‘oude’ vhp beoordelingssysteem:

Merk en leverancier en websiteTypeAfbeeldingPunten
BMA
www.bma-ergonomics.com
Axia 2.0 Smart Seating System type 2.2axia-sss-type2-293
BMA
www.bma-ergonomics.com
Axia 2.0 Smart Seating System type 2.5axia-sss-type2-590
RH
www.rhstoelen.nl
Extend 220rh-extend-22087
Sedus
www.sedus.nl
Match up Drehstuhl NPR 1813sedus-match-up-183
Ahrend
www.ahrend.nl
230 PR – kantelbare zittingahrend-230-pr80
Ahrend
www.ahrend.nl
230 Synchroahrend-230-synchro83
Ahrend
www.ahrend.nl
2020 Vertaahrend-2020-verta86
Ahrend
www.ahrend.nl
2020 Verta (ergo met 3D armlegger)ahrend-2020-3d85
Klöber
www.kloeber.com
Dueraklober-duera82
BMA
www.bma-ergonomics.com
Axia Officebma-axia-office93
BMA
www.bma-ergonomics.com
Axia Profitbma-axia-profit89
Klöber
www.kloeber.com
Klöber Mera, type 78klober-mera187
HÅG Benelux
www.hagbenelux.nl
Hag Futuhag-futu184
HÅG Benelux
www.hagbenelux.nl
Hag H05Lage rughag-h05-lage-rug84
HÅG Benelux
www.hagbenelux.nl
Hag H05Hoge rughag-h05-hoge-rug86
Kinnarps Nederland BV www.kinnarps.comKinnarps Drabert Salidakinnarps-drabert-salida77
Wilkhahn
www.wilkhahn.com
Wilkhahn On,Type 174/7 NPRwilkahn-on-type-174-7npr80
Haworth
www.haworth.nl
System 88 type 8863 S10haworth-system-8882
Haworth
www.haworth.nl
System 89 type 8963haworth-system-8973
Haworth
www.haworth.nl
Comforto System 59, type 5965haworth-comforto-system-59-type-596582
Haworth
www.haworth.nl
Comforto System 59, type 5975haworth-comforto-system-59-type-5975-182
Velto Interstuhl B.V.
www.velto.nl
Interstuhl Goal 154Ginterstuhl-goal-154g76
Velto Interstuhl B.V.
www.velto.nl
Interstuhl Goal 174Ginterstuhl-goal-174g70
Steelcase
www.steelcase.nl
Steelcase think vhpsteelcase-think82
Girsberger
www.girsberger.com
Girsberger Reflexgirsberger-reflex73
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS