Your address will show here +12 34 56 78
Over VHP
Zoals u misschien wel heeft opgemerkt, heeft vhp human performance sinds kort een nieuwe website. Zoals wij onze klanten klaar maken voor de toekomst, gaan wij zelf ook mee met onze tijd. Vandaar dus een gloednieuwe, future proof website die is voorzien van een aantal interessante nieuwe elementen. En dit is nog maar het begin. Stap-voor-stap gaan we website vullen met actueel nieuws en achtergrondartikelen waar onze experts u alles over onze recente, nieuwe en toekomstige ontwikkelingen zullen vertellen. Wilt u iets kwijt over onze nieuwe website of heeft u een klacht? Laat het ons weten via info@vhphp.nl met als onderwerp ‘website’.
0

Smart Mobility, Smart Security

In veel werkomgevingen zijn camerabeelden een belangrijke informatiebron. Observanten bij cameratoezicht, brugbedienaars, verkeersleiders voor de snelwegen, beveiligers bij een penitentiaire instelling, allen zijn afhankelijk van camera’s voor het leveren van een goede prestatie in het werk. Maar wat als zij iets over het hoofd zien? Ligt dat dan aan de mens die naar de beelden kijkt, of is er misschien niet goed nagedacht over de manier waarop de beelden gepresenteerd worden?

Met behulp van eye-tracking evalueert vhp human performance in samenwerking met Validators op een objectieve manier uw camerafilosofie, de cameraopstelling in het veld en de presentatie van camerabeelden op de werkplek. Een impressie van een onderzoek dat we uitvoerden naar de camerafilosofie bij brugbediening op afstand, ziet u in onderstaande video.

Ook is het mogelijk om de mensen bewust te maken van hun uitkijkstrategie en ze daarin te trainen. Want goed waarnemen is een vak dat je moet leren.

0

Smart Mobility
Oog voor blinde vlekken?
In het prachtige Muntgebouw in Utrecht heeft op 6 april heeft de themamiddag “Bediening van bruggen: oog voor blinde vlekken” plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. Met circa 150 mensen zijn er nieuwe inzichten gedeeld, vonden er discussies plaats en zijn er onderling nieuwe relaties gelegd.

Camerafilosofie
De dag begon met een plenair deel waarin provincie Zuid-Holland de resultaten presenteerde van een door vhp human performance uitgevoerd onderzoek naar verschillende camera-filosofieën. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van eye-tracking. Zo kon achteraf gecontroleerd kon worden wat de brugwachters daadwerkelijk op de camerabeelden had gezien en wat niet. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat bij de huidig gebruikte camera-filosofie de camerabeelden op de meest efficiënte manier bekeken kon worden. De conclusies gaven stof tot nadenken en met de zaal samen werd gediscussieerd over de resultaten. Provincie Zuid-Holland heeft toegezegd meer resultaten te delen via een film die beschikbaar zal komen op YouTube.

Brugwachtercompetenties
Daarna presenteerde gemeente Zaanstad hun aanpak om alle brug- en sluiswachters te keuren op competenties. In de zaal ontstond een discussie of dit wellicht een verplicht gesteld zou moeten worden in de toekomst.

Innovaties
Tijdens de pauze was er een markt waar verschillende stands van bedrijven bezocht konden worden die producten of methoden presenteerden. Zo kon de eye-tracking bril ter plekke uitgeprobeerd worden, wat veelvuldig werd gedaan bij Validators. Een nieuwe innovatieve meldtafel van Creon en Inter was te bezichtigen. Je kon je competentieprofiel kort laten checken bij de Human Company en de simulator scenariotrainingen van Movares/Waternet kon ter plekke uitgeprobeerd worden.

Workshops en discussie
In het tweede deel van de middag ging de groep uiteen om verschillende workshops bij te wonen. Zo kon er nagedacht worden over de zin van een toekomstige app waarmee je je kunt aanmelden voor een brug op basis van GPS? Ook werd de voortgang gedeeld over de vernieuwing van de NEN 6787, de norm voor het ontwerpen van beweegbare bruggen. Ook werden er nieuwe inzichten gedeeld over scheepsongevallen registratie en integrale veiligheidsanalyse. Aan het einde van de middag werd er gediscussieerd over stellingen die het publiek gedurende de dag zelf had kunnen inbrengen. Zo ontstonden discussies over hoeveel verantwoordelijkheid een brugwachter moet hebben en welke middelen hij of zij daarbij nodig heeft, dat meer standaardisatie in Nederland gewenst is, dat uitvoerend personeel betrokken moet worden bij aanpassingen of nieuwbouw van objecten en of een keuring van brugwachters verplicht moet worden gesteld of niet.

Meer oog voor blinde vlekken
Tijdens de borrel konden mensen elkaar persoonlijk ontmoeten en werd er goed genetwerkt. Al met al een zeer geslaagde dag, met dank aan de organisatie Water ontmoet Water en vhp human performance. Samen hebben zij het mogelijk gemaakt dat mensen uit heel Nederland elkaar konden ontmoeten en van elkaar konden leren. Hopelijk hebben we hierdoor in de toekomst meer oog voor blinde vlekken.

Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over human factors bij brugbediening, integrale veiligheidsanalyse, cameraplannen of werkbelasting en bemensing? Neem gerust contact op met Jorrit Jansen!
0

Smart Health
Meedenken

Ik kom de laatste tijd vaak in ziekenhuizen. Voor mijn werk, of voor bezoek aan familie. Wat me opvalt, is dat de service aan patiënt en bezoeker snel verandert. Vorige week werd ik blij verrast in een ziekenhuis waar ik nog niet eerder was geweest. Bij aankomst bleek de batterij van mijn telefoon bijna leeg. Dat vond ik vervelend, want na het bezoek aan bed wilde ik de rest van mijn familie bellen of een berichtje sturen. Nog niet zo lang geleden hadden ziekenhuizen openbare telefoons, of kon je als patiënt een telefoon huren. Ik herinner me zelfs dat mobiele telefoons een tijdje verboden zijn geweest. Wegens mogelijke invloed op de apparatuur, werd dan gezegd. Gelukkig is dat nu allemaal verleden tijd en is op veel ziekenhuizen gewoon wifi beschikbaar. De verrassing van vorige week waren de oplaadkluisjes in de gang. Gratis en binnen een kwartier was mijn telefoon weer opgeladen. Dat is goed meedenken, dacht ik nog. Nu nog mijn weg vinden op de bewegwijzering.Linker foto door kate hiscock / CC BY
0

Smart Mobility
Waar het regelen van verkeer op dit moment vooral een overheidstaak is, zien we ook in verkeersmanagement een kanteling. De centrale gedachte op de summit van “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” op 24 maart 2017 is dan ook de volgende transitie; van in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein; naar geïntegreerde diensten door private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.

Meerdere domeinen slim combineren en integreren
Eén oplossing is om tunnelbediening, brugbediening, verkeersmanagement, parkeerbeheer en cameratoezicht slim te combineren en te integreren in één centrale; de integrale Centrale, ofwel de iCentrale. Voor de techniek is dit uitdagend; hoe breng je alle data uit de verschillende databronnen én domeinen bij elkaar? Welke taken kan je automatiseren? Hoe biedt je de taken aan de operators aan?

Voor mens en organisatie is dit zo mogelijk nog uitdagender: onder welke condities kunnen operators meerdere domeinen bedienen of managen, hoe ga je om met mentale werkbelasting, welke competenties hebben operators straks nodig en op welke manier kan een organisatie flexibel op- en afschalen?

Innoveer met de mogelijkheden van de mens
Denkend vanuit de huidige techniek en werkprocessen is het moeilijk voor te stellen dat in een iCentrale één operator taken van verschillende domeinen kan doen. Wij denken dit echter graag om: kijk naar de mogelijkheden die toekomstige techniek gaat bieden, creëer mooi werk en vergroot al gaande de mogelijkheden van de mens.

In een onafhankelijke rol werkt vhp human performance daarom enthousiast mee aan de juiste condities voor mensen om efficiënt, veilig en met plezier te werken in een iCentrale.

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich inschrijven via de website MaasandMore of neem gerust contact op met Peter Rasker.
0

Smart Health
Een intensive care is een zeer complexe omgeving. Patiënten met uiteenlopende ziektebeelden worden op de IC, soms langdurig en intensief, behandeld. De patiënten worden continu verzorgd, behandeld en bewaakt door een gespecialiseerd IC team, met behulp van geavanceerde apparatuur. Het doel is om patiënten te stabiliseren, zodat zij terug kunnen keren naar een Medium Care of een verpleegafdeling. In deze omgeving, waarin de organisatiestructuur ingewikkeld is, de techniek een overheersende rol speelt en de ruimte beperkt is, wordt het uiterste van het team gevergd, omdat de consequenties groot zijn.

De randvoorwaarden op orde
Om deze rol te kunnen vervullen en de zorg optimaal te kunnen verlenen, is het belangrijk dat de randvoorwaarden op orde zijn. Dit betekent dat de indeling van de ruimtes en de opstelling van apparatuur en benodigdheden zo goed mogelijk moet zijn afgestemd op niet alleen de patiënt, maar ook de verpleegkundige. Vaak is het echter zo dat de functionaliteit van de apparatuur om de veiligheid van de patiënt te waarborgen, ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid voor de verpleegkundige, die daardoor bijvoorbeeld ongunstige houdingen moet aannemen.

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
Op een 24-uurs afdeling als de intensive care kan niet alles worden gepland, verpleegkundigen zijn wel hoofdverantwoordelijk voor één patiënt maar delen de zorg voor alle patiënten op de afdeling. Tussen de geplande artsenrondes, onderzoeken en bezoekuren door worden er behandelingen aangepast, patiënten verzorgd en de gezondheid gemonitord om waar nodig in te kunnen grijpen. Dit vraagt om een cultuur waarin de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Niet alleen rondom het primaire verpleegproces, maar ook het beheer van de medicijn-, steriele en niet-steriele voorraad en het beheer van beperkt beschikbare apparatuur en hulpmiddelen die voor meerdere patiënten gebruikt worden. Niemand wil misgrijpen op een cruciaal moment.

Een integrale benadering
Deze afspraken beperken zich bovendien niet tot de afdeling en het team van verpleegkundigen. Ook moeten de bezoekers geïnformeerd worden, moet er afstemming met artsen plaatsvinden en wordt er overlegd met bijvoorbeeld de radiologen, laboranten en apothekers buiten de afdeling. De uitdaging in zo’n hectische omgeving, waar de zorg voor de patiënt altijd op de eerste plaats komt, is om tijdens het runnen van de afdeling ook oog te houden voor fysieke en mentale belasting van de verpleegkundigen, te zorgen voor een open cultuur waarin prettig samengewerkt wordt en ruimte creëren voor het oppakken van verbeteringen. Kortom: er is een integrale benadering nodig. Alleen dan kan de verpleegkundige de optimale zorg blijven bieden. Ook behoefte aan een integrale aanpak? Neem gerust contact op met Nicolien de Langen.
0

Smart Mobility

Themamiddag op donderdag 6 april van 12.00-18.00u

Het afgelopen jaar hebben beheerders grote stappen gezet om bediening van bruggen veiliger te maken. Belangrijke thema’s zijn opgepakt, zoals voorlichtingscampagnes voor weggebruikers, scenariotrainingen voor brugoperators en integrale veiligheidsanalyses van de bruggen. Maar blinde vlekken zijn er ook nog steeds. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de competentie-eisen voor brugoperators? Hoe gaan we verder met de cameraopstellingen? En hoe zorgen we ervoor dat we leren van onze fouten?

Na de succesvolle bijeenkomsten van vorig jaar, gaan we over deze onderwerpen graag met u in gesprek op onze themamiddag ‘Oog voor blinde vlekken.’  WOW en vhp human performance hebben hun krachten gebundeld voor een leerzame, inspirerende en energieke themamiddag.

Ons streven blijft nul incidenten in 2020!

Wanneer

Donderdag 6 april 2017

 

Tijd

12.00 – 18.00 uur

 

Plaats

Utrecht

 

Voor wie

Brugbeheerders (beleidsmakers, projectleiders en operationele functionarissen), brugontwerpers, engineers en uitvoerders

 

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht

 

Aanmelden

  Klik hier voor meer info en aanmelding

 

0

Smart City
Op 2 november 2016 is de cameratoezichtcentrale van Gemeente Rotterdam officieel geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. vhp human performance maakte het ontwerp van de ruimte en de werkplekken.

Het ‘oog’
Hoe de mensen in de nieuwe ruimte optimaal zouden gaan samenwerken is in beeld gebracht tijdens interviews en workshops met de eindgebruikers. Door deze gesprekken ontstond de gedachte om de supervisors centraal in de ruimte te plaatsen en de operators in een ovaal hier omheen. Samen vormen ze ‘het oog’, wat meteen een toepasselijke naam voor de ruimte werd. De nieuwe centrale is zeer goed ontvangen door de eindgebruikers.

Trots
TV Rijnmond maakte een korte impressie van de opening. Bekijk hier het filmpje Rotterdam brengt cameratoezicht samen op een plek. Gemeente Rotterdam is met recht erg trots op deze nieuwe cameratoezichtcentrale. En wij met hen!

Heeft u ook vragen over het werken in control rooms of centrales? Neem dan gerust contact op met Marrieke van Geel.
0

Smart Health
Iedereen komt wel eens aan de balie van een ziekenhuis, huisartsenpost of GGD. Misschien heb je je weleens geërgerd wanneer iemand kon meeluisteren toen je je aanmeldde bij de huisarts. Maar heb je je ook weleens afgevraagd waarom de assistente bij de spoedeisende hulp achter glas zit?

Patiënt én medewerkers
Bij de inrichting van ruimtes en systemen speelt niet alleen de gebruikerservaring van de patiënt of bezoeker een rol, maar ook die van de medewerker. Om op een vriendelijke manier de beste zorg te kunnen verlenen, moet de werkomgeving wel zo ingericht zijn, dat de medewerker dit op een prettige en bovenal veilige manier kan doen. En daar komt best wat bij kijken. Infectiepreventie bijvoorbeeld: als jij vermoedt dat je ziek bent, moet het natuurlijk niet zo zijn dat je de assistente ook direct aansteekt als je langskomt.

Afweging
Vaak is hier ook sprake van tegenstrijdige eisen en wensen: het glas bij de balie voorkomt wel bovenstaande, maar is ook minder vriendelijk richting de bezoeker. Een scherm tussen de balies is misschien wel prettig voor jouw privacy, maar zo ziet de medewerker wel minder goed wie er binnenkomt. Steeds moet een afweging gemaakt worden tussen bijvoorbeeld veiligheid en klantvriendelijkheid.

Bekijk het eens van de andere kant
Bij het ontwerpen van systemen en omgevingen proberen wij al deze factoren mee te nemen, voor de mensen aan beide zijden van de balie. Soms kan het daardoor zo zijn dat jij net iets verder moet reiken om je ponskaart aan te geven, zodat de assistente dit iets minder vaak hoeft te doen. Andersom zet hij/zij ook vaak graag een extra stapje voor jou. Mocht iets voor jou als bezoeker dus eens wat minder gebruiksvriendelijk zijn: bekijk het dan eens van de andere kant.

Wil je het ook eens van de andere kant bekijken? Neem gerust contact op met Manon Kühne.
0

Smart Mobility

De afgelopen decennia is het beroep brugwachter veranderd. Vroeger woonde de brugwachter naast de brug en bediende deze ene brug. De bedienaar kende de brug en omgeving door en door, had een praatje met de schippers en deed zelf eenvoudig onderhoud.

Van brugwachter naar brugoperator

Dit heeft nu veelal plaatsgemaakt voor centrale bediening, waarbij vanuit één centrale meerdere bruggen worden bediend op basis van camerabeelden. De brugwachter is daarmee brugoperator geworden. Een team operators is verantwoordelijk voor de bediening van de bruggen in een bepaald gebied of voor een bepaalde vaarweg.

Van brugoperator naar verkeersmanager

De mogelijkheden van technologie nemen steeds verder toe waardoor mobiliteitssystemen nog slimmer gemaakt kunnen worden. Hierdoor vindt nu een nieuwe transitie plaats; die van brugoperator naar verkeersmanager. Hierbij is de verkeersmanager verantwoordelijk voor de doorstroming van weg- en scheepvaartverkeer, waarbij de bediening van de brug één van de taken is. De centrale wordt dan bijvoorbeeld gebruikt voor de aansturing van verkeer, vervoer, toezicht en veiligheid, waarbij gemeente, provincie en Rijkswaterstaat nauw samenwerken. Programma’s als Beter Benutten en iCentrale zetten de eerste stappen om deze transitie in de praktijk te brengen.

Aandacht voor de rol van de mens

Voor de mens die de bruggen bedient, zijn dit ingrijpende veranderingen. Tijdens de transitie zal er voldoende aandacht moeten zijn voor de rol van de mens, want uiteindelijk zullen zij het werk moeten doen. Daarnaast is het van belang dat de mens een leidende rol behoudt bij verkeersmanagement. Als de technische oplossingen leidend worden, kan dit leiden tot blinde en rigide systemen. De systemen kunnen slechts doen waar ze voor gemaakt zijn, maar kunnen niet reageren op onverwachte situaties. De mens is nodig om de slimme technologie in te zetten om de doorstroming te blijven verbeteren en de veiligheid te garanderen.

0

Smart Health
Het is veel in het nieuws: de werkdruk in de zorg is hoog en neemt toe. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de veranderingen die gaande zijn. Patiënten worden mondiger en veeleisender. Ziekenhuizen gaan zich steeds verder specialiseren. En er komt steeds meer aandacht voor efficiënter werken, om de kostenontwikkeling het hoofd te bieden. Op de zorg zelf wordt niet bezuinigd, maar wel op de staftaken. Deze verschuiven dan richting de zorgverleners, die het al zo druk hebben.

Kansen
En dan loop je tegen grenzen aan. Werk moet snel en onder tijdsdruk uitgevoerd worden. Digitalisering en nieuwe technieken vragen om andere kennis en competenties. Hulpmiddelen om fysiek zwaar werk lichter te maken worden onder tijdsdruk toch maar even niet gebruikt. Dat is jammer. Wij denken dat nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën juist kansen bieden om het werk prettiger te maken.

Rondetafelgesprek
Hierover willen we graag in gesprek. Daarom organiseren we op 9 maart aan het eind van de middag een rondetafelgesprek. Het doel is om met een aantal ziekenhuizen of andere zorgaanbieders de uitdagingen en de ‘best practices’ te delen. Wij zullen laten zien hoe werkbelasting gemeten kan worden. En vooral: hoe je met hele gerichte maatregelen aan de slag kunt om de werkdruk te verlagen.

Wilt u meepraten en meedenken hierover? Dat kan! Stuur ons een mail naar patrickpunte@vhphp.nl. Dan ontvangt u binnenkort een uitnodiging met details (locatie en tijdstip).
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 5NO NEW POSTS